Destekler

Türkçe

Destek Kapsamı

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü amacıyla 10 Mart 2005 tarihinde yapılan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)” toplantısında alınan karar doğrultusunda Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) başlatılmıştır. Program ile;

  • Kamuda satın almaya dayalı tedarik yöntemi
  • Teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin yurtdışından yapılması
  • Teknolojik nitelikli ürün/sistem için çok miktarda kaynağın yurtdışına aktarımı

yerine

Kimler Başvurabilir?

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışmanlar

Proje yürütücülerinin;

  • Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. 

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

Süreç

Amaç ve hedefleriyle birlikte Çağrı programının oluşturularak proje destek çağrısına çıkılacak konuların ve çağrıya özel hususların belirlenmesinde, projelerin değerlendirme ve izleme sürecinde, yıllık çağrı programı raporlarının oluşturulması ve TÜBİTAK’a sunulmasında, çağrı programının değerlendirilerek devamı, sonlandırılması veya yeni çağrı konularının belirlenmesi vb. hususlarda TÜBİTAK’a öneri getirmekle sorumlu olmak üzere, ilgili GYK, DK üyeleri, kamu ve özel sektör temsilcileri vb. ile TÜBİTAK uzmanlarından Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) oluşturulur.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Destekler