Başvuru Formları

-A +A

a. Çevrimiçi başvuru formu, (Başvuru sahibi verileri çevrimiçi başvuru sistemine girdikten sonra sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)

b. Etkinlik Bilgileri Formu (Etkinliğin programını, hakemli olduğunu ve daha önce düzenlendiğini gösteren, ilgili duyuru/afiş/broşürü içeren, bilim kurulu listesi ile varsa uluslararası düzenleme kurulu listesi ve değişiklik bildirim formunu kapsayan belgedir. TÜBİTAK  tarafından belirlenen formatta hazırlanması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır),

c. Etkinlik yürütücüsü ve etkinlik düzenleme kurulu üyelerinin özgeçmişleri (TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanması gerekmektedir),

 

 

Başvurular, çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin BİDEB’e gönderilmesi durumunda değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.