Kimler Başvurabilir

-A +A

Başvuru Koşulları

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. Ülkemiz yükseköğrenim kurumlarından birinde bir doktora programına kayıtlı olup, doktora yeterlik sınavını geçmiş ve tez önerisi ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından kabul edilmiş olmak veya tıbbi bilimlerde uzmanlık öğrencisi olmak, (Sanatta yeterlik programlarına kayıtlı öğrenciler bu programa başvuru yapamaz.)
  3. Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak,
  4. Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak,
  5. Teziyle ilgili araştırma yapacak olmak,
  6. Doktora kayıt tarihi ile başvuru başlangıç tarihi arasında 4 yılı aşmamış olmak.

NOT: TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde görev yapanlar bu programa başvuru yapamaz.