Yükümlülükler

-A +A
  1. Desteklenen öğrenci ve mentor, mentorluk sürecinin başlamasını takip eden aydan itibaren her iki ayda en az bir defa yüz yüze veya çevrim içi (video konferans yöntemiyle) görüşme yapmakla yükümlüdürler.
  2. Desteklenen öğrenci ve mentoru yapacakları görüşmelerde etik davranış ilkelerine uygun davranış göstermekle yükümlüdür.
  3. Taraflardan birinden kaynaklı görüşme yapılamaması durumunda öğrenci ve mentor birbirlerine bilgi vermelidirler.
  4. Mücbir bir sebep dışında iki defa üst üste öğrenciden/mentordan kaynaklı görüşme yapılamaması durumunda GYK tarafından mentorluk desteğinin durdurulmasına, sonlandırılmasına veya mentor değişikliği yapılmasına karar verilebilir.
  5. Desteklenen öğrenci, ad-soyadında, iletişim bilgilerinde ve öğrenciliği ile ilgili durumlarda (kayıt dondurma, kayıt sildirme, üniversite ve/veya bölüm değiştirme, yurt dışına gitme, mezun olma vb.) meydana gelen değişiklikleri 15 gün içinde TÜBİTAK’a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
  6. Yükümlülüklere uyulmaması halinde bu çağrı duyurusu ve taahhütname hükümleri uyarınca işlem yapılır.
  7. TÜBİTAK BİDEB tarafından bildirimler genellikle elektronik yolla yapılmaktadır. Bu nedenle tebligata elverişli bir elektronik adres verilmesi ve bilgilerin güncel tutulması gerekir.