İzleme

-A +A
  1. Mentorluk süreci başladıktan sonra altı ayda bir olmak üzere izleme raporları mentor tarafından TÜBİTAK’a iletilir.
  2. Mentorluk desteği, Madde 2.2’de belirtilen sürenin sonunda mentor tarafından izleme raporunun TÜBİTAK’a iletilmesiyle son bulur.
  3. Başvuru/Destek geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için öğrenci tarafından imzalı bir dilekçenin BİDEB’e ulaştırılması gerekir. Bu durumda GYK kararı ile destek sonlandırılır.
  4. Desteklenen öğrencinin gerekçeli dilekçe ile mentor değişikliği talep etmesi halinde BİDEB tarafından bir ay içinde mentor değişikliği yapılabilir.
  5. Mentorun herhangi bir nedenle mentorluğunun son bulması durumunda bir ay içinde BİDEB tarafından yeni mentor atanır.
  6. Madde 2.2.1 ve 2.2.3’te belirtilen sürenin altı aylık rapor dönemine denk gelmesi durumunda mentorluk desteğinin sonlandırılması için rapor döneminin tamamlanması beklenir.