İzleme

-A +A
  1. Mentor bilgilerinin, başvuru sahibine bildirildiği (başvuru sonuçlarının açıklandığı) tarih itibarıyla destek süreci başlar ve yılda 2 defa olmak üzere izleme raporları mentor tarafından e-BİDEB izleme sistemine yüklenir. 
  2. Mentorluk desteği, mentor tarafından sisteme sonuç raporunun yüklenmesi ile son bulur. 
  3. Başvuru sahibi gerekçeli dilekçe ile mentor değişikliği talep etmesi halinde GYK kararı ile yılda 1 defaya mahsus olmak üzere mentor değişikliği yapılabilir.
  4. Başvuru sahibinin mentorluk desteğinin iptalini gerekçeli dilekçesi ile talep etmesi halinde, mentorun sonuç raporu da dikkate alınarak GYK kararı ile mentorluk desteği kesilir.