Regulations and Principles

-A +A

Click here for

  • TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik,
  • 1002 Destek Programı Esasları ve
  • Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar