TÜBİTAK Bülten / Sayı 150 - Haziran 2014 - page 27

27
Temiz Teknoloji Alanındaki
İş Fikirleri Yarışacak
TÜBİTAK, Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşki-
latı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) ile birlikte
“Enerji ve Çevre” konulu proje yarışması düzenliyor.
Temiz teknoloji alanında seçilecek en iyi proje, 50 bin
TL’lik ödülün yanı sıra Silikon Vadisi’nde Türkiye’yi
temsil etme hakkı kazanacak.
Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO),
Küresel Çevre Fonu (GEF) ile birlikte “Enerji ve Çevre” konu-
sunda girişimci iş fikirlerinin yarışacağı ve destekleneceği
uluslararası bir yarışma başlatıldı. Dünyanın en kapsamlı iş
geliştirme platformu Global Cleantech Innovation Program
(GCIP) tarafından düzenlenen yarışma, 2014 yılı itibariyle
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülkede başlatıldı. Te-
miz teknoloji alanında gelecek vaat eden iş fikirlerinin yarı-
şacağı yarışma, ilk olarak ulusal düzeyde düzenlenecek. Ar-
dından Türkiye’nin en başarılı temiz teknoloji projesi, Silikon
Vadisi’nde dünyadaki diğer projelerle yarışacak.
Yarışma, fikri olan herkese açık
Türkiye’de TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı’nın (TEYDEB) koordine ettiği yarışma, bu yıl “Ye-
nilebilir Enerji”, “Enerji Verimliliği”, “Atıktan Enerji Üretim” ve
“Su Verimliliği” kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Yarışmaya,
bu alanlara yönelik yeni bir fikri olan veya bir ürün geliştir-
meye çalışan öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve bireysel
girişimcilerin yanında KOBİ niteliğindeki işletmeler de katı-
labilecek. Girişimciler, en az iki kişiden oluşan bir takım kura-
rak TÜBİTAK’a başvuru yapabilecek. Başvuru için takım üye-
lerinden en az birisinin T.C. vatandaşı olması veya Türkiye’de
bir ikamete sahip olması yeterli olacak. Yarışmanın Türkiye
ayağındaki başvurular, 2 Haziran - 1 Temmuz 2014 tarihleri
arasında elektronik ortamda “
org” adresi üzerinden kabul edilecek. Başvurular, TÜBİTAK
tarafından düzenlenecek panellerde uzmanlar ve akademis-
yenler tarafından değerlendirilecek ve 25 yarı finalist takım,
ilan edilecek. Yarı finalistler, Silikon Vadisi’ndeki Ana Girişim-
cilik Programının yürütücüsü “The Cleantech Open” tarafın-
dan 10 haftalık bir eğitim sürecine tabi tutulacak. Eş zamanlı
olarak TÜBİTAK aracılığı ile üniversitelerin Teknoloji Transfer
Ofisleri (TTO) ve Teknoloji Merkezleri ile diğer proje paydaş-
ları tarafından düzenlenecek iş girişimcilik eğitimlerinden
de ücretsiz faydalanacaklar.
Birinciye 50 bin TL ödül
Tüm bu aşamaların ardından ilk olarak kategori birincileri,
ardından Türkiye birincileri belirlenecek. 2014 yılı için ulusal
birinciye 50 bin TL, kategori birincilerine ise 20 bin TL ödül
verilecek. Türkiye birincisi olan proje, kasım ayında Silikon
Vadisi’nde düzenlenecek Global Forum’da diğer ülke birin-
cileri ile yarışacak.
Program hakkında ayrıntılı bilgi:
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...52
Powered by FlippingBook