TÜBİTAK Açık Bilim Politikası Yayınlandı

-A +A

TÜBİTAK Açık Bilim Politikası, TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 14.03.2019 tarihli toplantısında kabul edilerek yayınlandı.

TÜBİTAK tarafından yürütülen veya desteklenen projelerden üretilen yayınlar ile araştırma verilerinin yönetimi, saklanması,  arşivlenmesi, derlenmesi ve dijital korunması TÜBİTAK Açık Bilim Politikasının çerçevesini oluşturuyor. Açık Bilim Politikasının kabulü ile Yeşil Yol Açık Erişim zorunluluğu benimsenmiş olup, politikanın 2019 yılında pilot programlarda, 2020 yılında ise tüm destek programlarında uygulanması uygun görüldü.

Bilimsel yayınlara ve araştırma verilerine sürekli açık erişim sağlama konusunda kararlı olan TÜBİTAK, bu amaçla TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projelerden üretilen yayınların Aperta (https://aperta.ulakbim.gov.tr/) adıyla hizmet veren TÜBİTAK Açık Arşivine yüklenmesi zorunluluğunu getirdi. Bu yayınlara ait araştırma verilerinin ise açık erişim olması öneriliyor. TÜBİTAK, araştırmacılara veri yönetimi ve paylaşımı konusunda yardımcı olmak için örnek veri yönetim planlarının paylaşıldığı “Araştırma Verileri Eğitim Portalı” (https://acikveri.ulakbim.gov.tr/) hazırladı.

TÜBİTAK, bu sürecin uygulanmasına yönelik Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile birlikte çalışacak. Bu süreç, Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL), Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ile de uyumu noktasında katkı sağlayacak ve ülkemizin bilimsel yayınlarının görünürlüğünü ve etkisini artıracak. Bu önemli adım kapsamında verilerin paylaşıma açılması ile bilimsel çalışmaların çok daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması, veri tekrarının önüne geçilmesi, verilerin kendi içinde tutarlı kalması ve veriye çok daha hızlı erişilmesi mümkün olacak.
 
TÜBİTAK Açık Bilim Politikası’na aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tubitak_acik_bilim_politikasi_190316.pdf

 

18.03.2019