LEADERA ERA-NET Projesi’ne Türkiye’den Yüksek Oranlı Başvuru

-A +A

LEADERA Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK’ın da “uzman” statüsünde yer aldığı bir projedir. 4. Çağrı olan 2013 çağrısı, Türkiye’nin katılımda bulunduğu 3. çağrıdır. Rekor düzeydeki proje katılımıyla yer alan Tükiyenin pozisyonu; 5 projede yürütücü olmak üzere 5’i de ortaklık düzeyindedir.

Amaçları arasında; Avrupa Birliği öncü alanlarından, e-Sağlık, Koruyucu Tekstil, Akıllı Evler, Biyo-temelli ürünler, Yenilenebilir  enerjiler gibi konularda yapılan inovatif ve teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmalarını koordine etmek, uluslararası araştırma ve teknolojik geliştirme projelerini fonlayarak, program dahilindeki özel ve kamu kuruluşlarını Avrupa seviyesinde yeni kaynaklar sağlamak yer almaktadır.

Konularına göre proje dağılımı;

  • e-Sağlık alanında 5 proje
  • Yenilenebilir  enerjiler konulu 2 proje
  • Dayanıklı yapılar alanında 2 poje; bunladan 1 tanesi ret, bir tanesi de kabul aldı
  • Koruyucu tekstil alanında 1 proje
  • Biyo-temelli ürünler alanında da 1 proje

şeklindedir.

25.04.2013 Destekler, Sanayi, Uluslararası Ortaklı Destek Programları, 1509