Enerji Üst Düzey Önceliklendirme Grubu Toplantısı Yapıldı

-A +A

Enerji alanında TÜBİTAK bünyesinde güdümlü çağrıya çıkılacak alt teknoloji konularının belirlenmesi için oluşturulan “Enerji Üst Düzey Önceliklendirme Grubu” toplantısı 28 Mart 2012 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık Binasında gerçekleştirildi.  Enerji Üst Düzey Önceliklendirme Grubu sektördeki şemsiye kuruluşların ve STK’ların üst düzey yöneticileri, sektöre yönelik somut çalışmaları olan akademisyenler ve enerjinin ana araştırma alanları arasındaki denge gözetilerek belirlenen sanayi üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır. Ayrıca ilgili Bakanlıklarımızdan üst düzeyde katılım sağlanmıştır.
 
Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında enerji alanı “İvme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı alanlar”dan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede hazırlanan “Ulusal Enerji Ar-Ge ve Yenilik StratejisiBilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 23. Toplantısında kabul edilmiştir.

UBTYS 2011-2016’nın odak noktasını konu bazlı güdümlü destek mekanizmaları ve destek programları oluşturmaktadır. Bu destek mekanizmalarına girdi oluşturmaya yönelik ilk üst düzey önceliklendirme toplantısı enerji alanında gerçekleştirildi.
 

Fotoğrafların büyük hallerini görmek için üzerlerine tıklayınız.

 

28.01.2013 Kurumsal, Politikalar, Ulusal Enerji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi