Genel Bilgi

Türkçe

Genel Bilgi

NAM  S&T  CENTRE  (Centre  for  Science  &  Technology  of  the  Non-Alligned and Other Developing Countries - Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ve Teknoloji Merkezi) bağlantısız ve gelişmekte olan ülkelerdeki araştırmacılar arasında, karşılıklı olarak bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak 1989 yılında kurulmuştur .

IAF

International Astronautical Federation (IAF), 1951 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.

Federasyon, uzay hakkında bilgilerin pekiştirilmesini ve uzay varlıklarının insanlar yararına kullanılmasını teşvik eder. Bilgilerin yayılmasında ve uzayın geliştirilmesi ve kullanımı hakkında dünya genelinde bir uzman ağı oluşturulmasında önemli bir rol oynar.

APSCO

APSCO (Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü), Asya-Pasifik Bölgesinde uzay alanında işbirliği oluşturmak, yeni teknolojiler geliştirilmesine katkıda bulunmak, dış uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını sağlamak ve uzay alanında karşılıklı bilimsel bilgi alışverişini mümkün kılmak amaçları ile 2005 yılında kurulmuştur.

UNOOSA

Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi (the United Nations Office for Outer Space Affairs/ UNOOSA), dış uzayın barışçı amaçlarla kullanımı için uluslararası işbirliği sağlanmasından sorumlu Birleşmiş Milletler dairesidir. UNOOSA, dış uzayın barışçı amaçlarla kullanımı için uluslararası işbirliğiyle özel olarak ilgilenen Birleşmiş Milletler Dış Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanımı Komitesi’nin (the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space/ COPUOS) sekreterliği olarak görev yapmaktadır.

GEO

Dünya genelinde gelecek 10 yıl içerisinde Küresel Yer Gözlem Sistemlerinin Sistemini (GEOSS) inşa etmek üzere oluşturulan çabalara öncülük eden bağımsız ve gönüllü, yasal bağlayıcılığı olmayan, hükümetlerarası bir organizasyondur. Merkezi Cenevre’de bulunan kuruluşun bünyesinde 87 üye ülke, Avrupa Komisyonu ve 61 Uluslararası organizasyon yer almaktadır. Organizasyonda yer alan kurum ve kuruluşlar grubun faaliyetlerini tamamen gönüllü olarak desteklemektedirler. GEO’nun Avrupa grubu çalışmaları “Avrupa Uzay Ajansı (ESA)” ve “Avrupa Komisyonu (EC)”  tarafından koordine edilmektedir.

EURISY

1989 yılında kurulduğundan bu yana, toplumla uzay arasındaki uçurumu azaltma amaçlı faaliyetleri yöneten, kar amacı gütmeyen ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan EURISY, hükümetler  düzeyinde; endüstri şirketleri, enstitüler ve  benzeri organizasyonlar arasında kurulmuş bir işbirliği platformu görevi görür. Toplumla uzayın yakınlaştırılmasını ve uzayın faydalarının, Avrupa toplumuna yansıtılmasını, uydu verilerinin toplum yararına kullanılmasını  amaçlar.

ESA

TÜBİTAK ile Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency-ESA) arasında 15 Temmuz 2004 tarihinde imzalanan “Dış Uzayın İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşması”  22 Eylül 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ortak burs programları, sempozyum ve konferanslar, uzman değişimleri, uzay bilimi ve teknolojileri alanında eğitim faaliyetleri, ortak porojeler gibi birçok işbirliğine olanak verecek bu Anlaşma doğrultusunda adıgeçen işbirliği alanlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır.

Genel Bİlgi

Uzay Araştırmaları 22 Ekim 2004 tarihli ve 25621 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Sayın Başbakanın himayeleri altında öncelikli alan olarak tanımlanmıştır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi