TÜBİTAK ile İngiltere Arasında Araştırma İşbirliği Çağrısı Açıldı

-A +A

23 Eylül 2014 tarihinde resmiyet kazanan Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında Türkiye ile İngiltere arasında ortak araştırma işbirliğine imkân sağlayacak ilk çağrı açıldı.

Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında iki ülke arasındaki bilim, teknoloji ve işbirliği faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik ilk çağrı TÜBİTAK ile British Council arasında 27 Ekim 2014 tarihinde açıldı. Söz konusu çağrı ile iki ülke bilim insanları arasında ortak projelere araştırma desteği ve yurt dışı seyahat desteği sağlanacak.

TÜBİTAK ile British Council işbirliği çerçevesinde önerilecek ortak projelerin tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekiyor.

Newton-Kâtip Çelebi Fonu kapsamında yer alan Newton Kurumlararası Bilimsel İşbirlikleri çerçevesinde projeler desteklenecektir. Bu projelerin aşağıdaki tematik alanlarda olması gerekmektedir:

  • Yaşam boyu Sağlık ve Refah
  • Tarım ve Gıda güvenliği
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi
  • Enerji ve İklim Değişikliği

Yukarıdaki temalara ilişkin, sosyal bilimler alanından disiplinler-arası proje başvurularını da teşvik etmekteyiz.

TÜBİTAK-British Council bilimsel işbirliği programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını online olarak 2551 kodlu "British Council ile İkili İşbirliği Programı"na http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 27 Kasım 2014 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 05 Aralık 2014 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekiyor.

İngiltere’deki proje ortaklarının ise Türkiye’deki ortaklar ile birlikte British Council web sayfasında yer alan başvuru sisteminden proje başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. http://www.britishcouncil.org/education/science/current-opportunities/in...

Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye şu adresten ulaşılabilir:

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekler...

Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında İngiltere’deki muadil kurumlar ile benzer konularda çağrılar açılmaya devam edecek.

12.11.2014 Kurumsal, Uluslararası