TÜBİTAK-ARDEB Programları Kapsamında Önemli İyileştirmeler Yapıldı

-A +A

TÜBİTAK’ın 12 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda alınan karar doğrultusunda, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan programlar (1007 ve 1004 programları hariç) kapsamında önemli iyileştirmeler yapıldı. Bundan böyle;

  • Doktora öğrencileri; 1002-Hızlı Destek projelerinde, projenin yürütüleceği kurum/kuruluşta kadrolu personel olma şartı aranmaksızın proje yürütücüsü olarak görev alabilecek, 
  • Yürürlükte olan projeler kapsamında yapılacak yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyaretleri için Grup onayı alınmayacak ancak, seyahate ilişkin bilgilere izleyen Gelişme/Sonuç Raporunda yer verilecek ve
  • Bir projede aynı anda dört lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilecektir.

Süreçlerimizi sizlerden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.
 

26.11.2019 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları