Matematiksel bilginin toplum ile buluşturulmasını ve matematik okuryazarlığının artırılmasını hedefleyen Matematik Yılı Özel Çağrısı'na başvurular devam ediyor

-A +A

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında 28/03/2022 tarihinde imzalanan “Eğitimde İş Birliği Protokolü” kapsamında matematik temalı özel çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir.
Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı; matematiksel bilginin toplum ile buluşturulmasını, matematik okuryazarlığının arttırılmasını ve yaygınlaştırılmasını, matematik bilgisinin mümkün olduğunca görselleştirilerek etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını ve katılımcıların bilimsel olguları fark etmelerini sağlayarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama, soyutlama, analiz etme, ilişki kurma, modelleme ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesini amaçlar.

Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, öğretmenler ve bilim merkezleri çalışanlarının en az birinden oluşan hedef kitlesine yönelik matematik başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere; hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla kavrayabilmesine imkân sağlayan ve belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilen faaliyetleri kapsar.

Proje başvuruları 22 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştır. 21 Eylül 2022 tarihi itibari ile 186 proje başvurusu yapılmıştır. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022’dir.

21.09.2022