Grafen Konulu Yeni Çağrı Açıldı

-A +A

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda, 4 Ekim 2013 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında BT0301 - Grafen Çağrısı açılmıştır.

Söz konusu çağrının temel amacı, grafen ve benzeri iki boyutlu malzemelere dayanan yeni teknolojik gelişmeleri hedefleyen çalışmaları desteklemektir. Çağrının içeriği, grafene özgü özelliklerin araştırılması, kullanımı ve malzemelerin üretiminden, bileşen ve sistem entegrasyonuna kadar geniş bir yelpazede tüm konuları kapsamaktadır. Bu sayede söz konusu çağrı ile ülkemizde grafen ve benzeri iki boyutlu malzemeler konusunda var olan bilgi birikiminin, çok ortaklı, disiplinler arası bir yapı şeklinde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi planlanmaktadır.

Çağrı metninde; çağrının genel çerçevesi, amaç ve hedefleri, çağrıya özel hususlar ve çağrı takvimi hakkında detaylı bilgi mevcuttur.

BT0301 – Grafen Çağrısı

Proje başvurularında iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 6 Aralık 2013 olarak belirlenmiştir.

NOT: 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003 adresinden alabilirsiniz. Başvurular için http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresine tıklayabilirsiniz.

27.11.2013 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003