ARDEB Proje Burs Limitleri %50'ye Varan Oranlarda Artırıldı

-A +A

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan destek programları kapsamında, Ülkemizin Bilim İnsanı kapasitesinin artırılması ve genç bilim insanlarının teşvik edilmesi amacıyla, projelerde yer alacak bursiyerlere verilecek burs miktarları 2015 yılı itibariyle % 50'ye varan oranlarda artırılmıştır. 2015 yılı için ARDEB Destekli Projelerde Uygulanacak Burs Üst Limitleri aşağıda verilmiştir:

 

Burs ödemelerine ilişkin diğer yenilikler aşağıda belirtilmiştir:

  • Proje türüne bağlı olarak değişen aylık toplam burs sınırları kaldırılmıştır.
  • BİDEB'den tam burs alan lisansüstü ve doktora sonrası bursiyerlere, aylık proje burs limitleri aşılmamak kaydıyla, yer aldıkları projeden de ek burs ödemesi yapılabilecektir. Bunun için proje yürütücüsünün başvurusu ve ilgili araştırma destek grubunun onayı gerekmektedir.
  • Doktora sonrası araştırmacı nitelik ve şartlarına haiz kişiler, TÜBİTAK tarafından belirlenen ücretin aşılmaması kaydıyla yardımcı personel kalemine ödenek konularak, proje süresiyle sınırlı olmak üzere istihdam edilebilecektir.
  • Yürürlükte olan projelerde bursiyerlerin nitelik, nicelik ve burs miktarlarındaki değişiklikler proje yürütücüsünün talebi ve ilgili araştırma destek grubunun onayı ile gerçekleştirilebilir. Ancak burs faslına ilgili mevzuat gereği ek ödenek verilemez.
  • Burs ödeneklerinin kullanımında uygulanması gereken kurallara ilişkin daha detaylı bilgi için Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar'a bakabilirsiniz.
19.02.2015 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları