ARDEB 1003 Programı 1. Aşama Başvuru Sonuçları Açıklandı

-A +A

“1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve ikinci aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin yöneticileri/yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir:

PROGRAM KODU

ÇAĞRI

PROGRAMLARI

ÇAĞRI KODU

ÇAĞRI BAŞLIĞI

BT02

MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI PROGRAMI

BT0204

Mobil İletişim Teknolojilerinde Güvenlik

BT0205

Mobil İletişim İçin Heterojen Ağ Teknolojileri

BT05

ELEKTRONİK MEMS VE AKILLI EKRANLAR ÇAĞRI PROGRAMI

BT0501

Mikro/Nano Elektro-Mekanik Sistemler

BT0502

Ekran Teknolojileri

BT06

ELEKTRİK ELEKTRONİK ÇAĞRI PROGRAMI

BT0601

Akıllı Şebeke Sistemleri

EN03

GÜNEŞ ENERJİSİ ÇAĞRI PROGRAMI

EN0304

Yüksek Verimli Fotovoltaik Hücrelerin Geliştirilmesi

EN04

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇAĞRI PROGRAMI

EN0401

Yüksek Isıl Dirence Sahip Yenilikçi İnşaat Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtım Teknolojilerinin Geliştirilmesi

GD01

GIDA KATKI MADDELERİ/ YARDIMCI MADDELER ÇAĞRI PROGRAMI

GD0301

Hammadde ve Atıklarından Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerinin Üretimi ve Mevcut Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerinin İyileştirilmesi

GD0302

Biyoteknolojik Yöntemlerle Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerin Üretimi ve Mevcut Katkı Maddeleri/ Yardımcı Maddelerin İyileştirilmesi

GD0303

Gıda Katkı Maddelerinin/Yardımcı Maddelerin Tespiti Amacıyla Yenilikçi, Hızlı Analiz ve Yöntemlerin Geliştirilmesi

OT01

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI PROGRAMI

OT0103

Hibrit Elektrikli Araçlara Özel İçten Yanmalı Motor Tasarımı

OT0104

Elektrikli Araçlar İçin Altyapı Teknolojileri

OT02

İÇTEN YANMALI MOTOR TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI PROGRAMI

OT0201

İçten Yanmalı Motorların Geliştirilmesi

SB01

SAĞLIK ÖNCELİKLİ ALANI

SB0101

Viral, Bakteriyel Patojen ve Parazitlere Karşı Aşı Geliştirilmesi

SB0102

Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi

SB02

BİYOMEDİKAL EKİPMANLAR ÇAĞRI PROGRAMI

SB0204

Biyomedikal Sensör Teknolojileri

SU03

ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİ ÇAĞRI PROGRAMI

SU0301

Havza Su Bütçesi Bileşenlerinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem ve Teknoloji Geliştirme

SU0302

Havza Su Yönetiminde Bütünleşik Modelleme

SU0303

Havza Ölçeğinde Noktasal ve Yayılı Kirletici Kaynakların Yönetimi

SU0304

Havza Ölçekli Sürdürülebilir Su Kullanımı

İkinci aşama proje başvurusu yapmaya hak kazanan proje yöneticileri/yürütücülerinin başvuruları 18/11/2014 tarihinden sonra alınmaya başlanacaktır.

18.11.2014 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003