1501-Sanayi ArGe Projeleri Destekleme Programında Akademik ve KOBİ İşbirliği Şartına İlişkin Bilgilendirme

-A +A

1501 kodlu Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarının “Ön kayıt ve proje öneri başvurusu” başlıklı 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında göre; “Bu programa başvuruda bulunacak projenin bütçesinin 1.000.000.-TL ve üzerinde olması halinde, proje önerisinin aşağıdaki oranları sağlaması şartı aranır.

Aşağıdaki oranları sağlayamayan proje öneri başvuruları kabul edilmez.
a) Projenin önerilen bütçesinin 1.000.000.-TL ile 2.000.000.-TL arasında olduğu durumlarda, projenin önerilen bütçesinin en az %2’si oranında akademik işbirlikleri içermesi,
b) Projenin önerilen bütçesinin 2.000.001.-TL ile 5.000.000.-TL arasında olduğu durumlarda, projenin önerilen bütçesinin en az %3’ü oranında akademik işbirlikleri içermesi,
c) Projenin önerilen bütçesinin 5.000.001.-TL ile 10.000.000.-TL arasında olduğu durumlarda, projenin önerilen bütçesinin en az %4’ü oranında akademik işbirlikleri içermesi,
d) Projenin önerilen bütçesinin 10.000.001.-TL ve üzeri olduğu durumlarda, projenin önerilen bütçesinin en az %5’i oranında akademik işbirlikleri ve projenin önerilen bütçesinin en az %5’i oranında KOBİ işbirliklerini içermesi,
e) Uygulamada, önerilen toplam proje bütçesi esas alınır, kuruluş bazında ayrı değerlendirme yapılmaz. KOBİ niteliğindeki kuruluşların projedeki bütçeleri ile KOBİ’lerden alınan hizmet alımları da KOBİ işbirliği kapsamında değerlendirilir
hükmü yer almaktadır.
 
Bu nedenle, 1501 Sanayi ArGe Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarının 18 inci maddesi kapsamında akademik ve KOBİ işbirliği şartını sağlamayan, 1 Eylül 2017 tarihinden sonra başvurusu yapılan proje önerileri geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme süreci sonlandırılacaktır. 

11.08.2017 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1501