1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 2015-2 Dönemi 2. Aşama Sonuçları Açıklandı

-A +A

“1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın 5 inci maddesi çerçevesinde, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön değerlendirme ve Çağrı Programı Danışma Kurulları (ÇPDK)’nın görüşleri doğrultusunda ilgili Araştırma Destek Grupları tarafından oluşturulan panellerde yapılan bilimsel değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

 

ÇAĞRI KODU

ÇAĞRI BAŞLIĞI

1003-KMY-KMYM-2015-2

Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar

1003-HVU-HAVA-2015-2

İnsansız Hava Araçları için Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar

1003-SBB-EGTM-2015-2

Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi

1003-SUA-ARTM-2015-2

Endüstriyel Atıksulardan Geri Kazanıma Yönelik Arıtma Sistemleri

1003-GDA-BHCE-2015-2

Verim ve Kalitenin Artırılmasına Yönelik Islah Çalışmaları

1003-GDA-TRLA-2015-2

Lif Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

1003-ENE-KOMR-2015-2

Kömür-Kömür ve Biyokütlenin Birlikte Kullanımında Yenilikçi İyileştirme/Hazırlama Teknolojileri

1003-ENE-GUNS-2015-2

Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzemelerin Geliştirilmesi

1003-ENE-YENI-2015-2

Rüzgâr Enerjisi Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları

1003-ENE-HPIL-2015-2

Borhidrür Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar  

1003-SAB-TTIP-2015-2

Nörodejeneratif Hastalıklar

1003-SAB-KLNK-2015-2

Tıbbi Cihazlara Yönelik Klinik Araştırmalar

1003-SAB-ASIT-2015-2

Bakteriyel ve Paraziter Patojenlere Karşı Aşı, Adjuvan ve Koruyucu/Tedavi Edici Antikor Geliştirilmesi

1003-SAB-ILAC-2015-2

Kan ve Kan Ürünleri

1003-OTO-MALZ-2015-2

Metal Alaşımlar

1003-OTO-BTRY-2015-2

İleri Batarya Teknolojileri

1003-MAK-TSRM-2015-2

Mikro İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi

1003-MAK-OTOM-2015-2

Akıllı İmalat Sistemlerine Yönelik Araştırmalar

1003-BIT-BGUV-2015-2

Sürdürülebilir Bilgi Ve Ağ Teknolojileri

1003-BIT-MNOE-2015-2

Enerji Üretebilen MEMS Cihazlar

1003-BIT-BBIL-2015-2

Büyük Veride Yenilikçi Araştırmalar

1003-BIT-GNBT-2015-2

Yeni Nesil Ağ Teknolojileri

1003-BIT-FOTO-2015-2

Fotonik Aygıt ve Teknolojileri

1003-SAB-UIDB-2015-2

Primer İmmün Yetmezlik

 

09.03.2016 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003