1003-Öncelikli Alanlar Çağrılarının 1. Aşama Sonuçları Açıklandı

-A +A

“1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esasları”nın beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulları (ÇPDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve ikinci aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin yöneticileri/yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

 

İkinci Aşama Proje Önerisi Son Gönderilme Tarihi (Dijital): 27.11.2015 saat 17.30

İkinci Aşama Elektronik Başvuru Formu ve Ekleri Son Gönderilme Tarihi (Basılı): 11.12.2015 saat 17.30

 

Değerlendirme sonuçlarını görmek için çağrı koduna tıklayınız.

PROGRAM

KODU

ÇAĞRI

PROGRAMLARI

ÇAĞRI KODU

ÇAĞRI BAŞLIĞI

1003-KMY-KMYM

KİMYASAL MADDELER

1003-KMY-KMYM-2015-2

Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar

1003-HVU-HAVA

HAVACILIK

1003-HVU-HAVA-2015-2

İnsansız Hava Araçları için Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar

1003-SBB-EGTM

EĞİTİM

1003-SBB-EGTM-2015-2

Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi

1003-SUA-ARTM

ARITMA TEKNOLOJİLERİ

1003-SUA-ARTM-2015-2

Endüstriyel Atıksulardan Geri Kazanıma Yönelik Arıtma Sistemleri

1003-GDA-BHCE

BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI

1003-GDA-BHCE-2015-2

Verim ve Kalitenin Artırılmasına Yönelik Islah Çalışmaları

1003-GDA-TRLA

TARLA BİTKİLERİ

1003-GDA-TRLA-2015-2

Lif Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

1003-ENE-KOMR

FOSİL YAKITLAR: KÖMÜR

1003-ENE-KOMR-2015-2

Kömür-Kömür ve Biyokütlenin Birlikte Kullanımında Yenilikçi Iyileştirme/Hazırlama Teknolojileri

1003-ENE-GUNS

GÜNEŞ ENERJİSİ

1003-ENE-GUNS-2015-2

Yeni Nesil Güneş Hücereleri için Yenilikçi Malzemelerin Geliştirilmesi

1003-ENE-YENI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

1003-ENE-YENI-2015-2

Rüzgâr Enerjisi Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları

1003-ENE-HPIL

HİDROJEN VE YAKIT PİLLERİ

1003-ENE-HPIL-2015-2

Borhidrür Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar  

1003-SAB-TTIP

TEMEL VE KLİNİK TIP BİLİMLERİ

1003-SAB-TTIP-2015-2

Nörodejeneratif Hastalıklar

1003-SAB-KLNK

KLİNİK ARAŞTIRMALAR

1003-SAB-KLNK-2015-2

Tıbbi Cihazlara Yönelik Klinik Araştırmalar

1003-SAB-ASIT

AŞI TEKNOLOJİLERİ

1003-SAB-ASIT-2015-2

Bakteriyel ve Paraziter Patojenlere Karşı Aşı, Adjuvan ve Koruyucu/Tedavi Edici Antikor Geliştirilmesi

1003-SAB-ILAC

İLAÇ TEKNOLOJİLERİ

1003-SAB-ILAC-2015-2

Kan ve Kan Ürünleri

1003-OTO-MALZ

MALZEME TEKNOLOJİLERİ

1003-OTO-MALZ-2015-2

Metal Alaşımlar

1003-OTO-BTRY

BATARYA TEKNOLOJİLERİ

1003-OTO-BTRY-2015-2

İleri Batarya Teknolojileri

1003-MAK-TSRM

MAKİNE TASARIMI

1003-MAK-TSRM-2015-2

Mikro İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi

1003-MAK-OTOM

OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

1003-MAK-OTOM-2015-2

Akıllı İmalat Sistemlerine Yönelik Araştırmalar

1003-BIT-BGUV

BİLGİ GÜVENLİĞİ

1003-BIT-BGUV-2015-2

Sürdürülebilir Bilgi Ve Ağ Teknolojileri

1003-BIT-MNOE

MİKRO/NANO/OPTO-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ (MEMS, NEMS, MOEMS) VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ

1003-BIT-MNOE-2015-2

Enerji Üretebilen MEMS Cihazlar

1003-BIT-BBIL

BULUT BİLİŞİM

1003-BIT-BBIL-2015-2

Büyük Veride Yenilikçi Araştırmalar

1003-BIT-GNBT

GENİŞBANT TEKNOLOJİLERİ

1003-BIT-GNBT-2015-2

Yeni Nesil Ağ Teknolojileri

1003-BIT-FOTO

FOTONİK

1003-BIT-FOTO-2015-2

Fotonik Aygıt ve Teknolojileri

1003-SAB-UIDB

İMMÜN YETMEZLİK

1003-SAB-UIDB-2015-2

Primer İmmün Yetmezlik

 

İkinci aşama proje başvurusu yapmaya hak kazanan proje yöneticileri/yürütücülerinin başvuruları 05.10.2015 tarihinden sonra alınmaya başlanacaktır.

02.10.2015 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003