Kriterler

-A +A

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

                  I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

                  II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

                  III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği