Başvuru

Türkçe

e-Başvuru

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi yapılacaktır.

Başvuru belgelerinin başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, çevrimiçi başvurusunu onaylamayan, belgeleri tam ve uygun olmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

Kimler Başvurabilir

Başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de yer alan yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans veya Lisans öğrencisi olan adaylar aşağıdaki koşullara uygun olarak başvuru yapabilir.

Açıklamalar:

a. Adaylar, yarışma kategorilerinden sadece birine başvurabilirler. Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır.*

Başvuru Formları

Aşağıda yer alan belgelerin çevrimiçi başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekir.

1. Öğrenci/lerin başvuru tarihleri (14 Şubat – 31 Mayıs 2019) içinde alınmış resmi nitelikli (imzalı veya barkodlu) öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve program bilgilerini içeren barkodlu öğrenci belgeleri de kabul edilir.)

2. Proje için gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi

Başvuru Formları

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Proje başvuru formu(*)
  • Proje Planı
  • Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime olmalıdır).
  • Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa olmalıdır).
  • Bilimsel Etik ve Projeye Katkı Beyan Formu (*)
  • Proje Özeti, Proje Planı, Proje Raporu Word dosyası, Proje Başvuru Formu, Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan Formu PDF dosyası olarak kaydedilmiş CD,

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü adresine gönderilecektir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru