Başvuru

Türkçe

Kimler Başvurabilir

Başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de yer alan yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan ve bitirme tezi hazırlayan lisans öğrencileri aşağıdaki koşullara uygun olarak başvuru yapabilir.

a. Bitirme tezi herhangi bir özel sektör kuruluşunun sorununun çözümü amacıyla ilgili kuruluşla birlikte hazırlanmalıdır.

e-Başvuru

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi yapılacaktır.

Başvuru belgelerinin başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, çevrimiçi başvurusunu onaylamayan, belgeleri tam ve uygun olmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

Kimler Başvurabilir

Başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de yer alan yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans veya Lisans öğrencisi olan adaylar aşağıdaki koşullara uygun olarak başvuru yapabilir.

Açıklamalar:

a. Adaylar, yarışma kategorilerinden sadece birine başvurabilirler. Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır.*

Başvuru Formları

Aşağıda yer alan belgelerin çevrimiçi başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekir.

1. Öğrenci/lerin başvuru tarihleri (18 Şubat – 16 Mart 2020) içinde alınmış resmi nitelikli (imzalı veya barkodlu) öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve program bilgilerini içeren barkodlu öğrenci belgeleri de kabul edilir.)

2. Proje için gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru