Başvuru

Türkçe

e-Başvuru

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

Başvuru belgelerinin başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, çevrimiçi başvurusunu onaylamayan, belgeleri tam ve uygun olmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

Proje Rehberi

Bu rehber, TÜBİTAK Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması’na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje sahibi öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır.

Ülke çapında düzenlenen TÜBİTAK Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması’na katılacakların, çalışmalarının her aşamasında bu rehberde belirtilen kurallara uymaları, hem kendilerine kolaylık sağlayacak hem de çalışmalarının doğru ve hatasız şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacaktır.

Kimler Başvurabilir

Başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de yer alan yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan ve bitirme tezi hazırlayan lisans öğrencileri aşağıdaki koşullara uygun olarak başvuru yapabilir.

a. Bitirme tezi herhangi bir özel sektör kuruluşunun sorununun çözümü amacıyla ilgili kuruluşla birlikte hazırlanmalıdır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru