TÜBİTAK Bülten - Sayı 214 - Ekim 2019 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesinde Yerimizi Aldık
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Teknoloji Bankasını Ziyaret Etti
TÜBİTAK, Mimar veMühendisler Grubu (MMG) Derneği ta-
rafından, İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında
gerçekleştirilen “4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi”ne
katıldı. Kurumumuzun, 30 m2 alanda TÜBİTAK MAM ve TÜ-
BİTAK BİLGEM ile katıldığı Zirvenin ilk gününde Sanayi ve
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres,
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile birlikte
TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) bünyesinde, en az
gelişmiş ülkelere destek için kurulan BMTeknoloji Bankasını
ziyaret etti.
Ziyarete, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirli-
oğlu, TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy, TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim
Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır standımı-
zı ziyaret etti. Zirvenin ikinci gününde TÜBİTAK Başkanımız
Prof. Dr. Hasan Mandal “Yerli Akılla Üniversitelerin İnşa Edil-
mesi” Panelinin oturum başkanlığını yaptı.
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, Kocaeli
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ko-
caeli Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürü İlhan Aydın, Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa
Çöpoğlu ve BM heyetinde yer alan ilgililer katıldı.
BM Teknoloji Bankası’ndaki toplantı sonrası Marmara Tek-
nokent fuaye alanında stantlarda yer alan firmaları gezen
heyet, ürünler hakkında bilgi aldı.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook