TEYDEB

İlgi Alanı ID: 
88

Araştırma Projelerinde En Çok Karşılaşılan İade Nedenleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na sunulan proje önerilerinin bilimsel değerlendirmeye alınmadan, ön değerlendirme sonucunda iade edilmesine yol açan nedenlerin başlıcaları aşağıda verilmektedir:

1. Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal /Özel İzin Belgesi Gerektiren Projelerde Belgenin Eksik Olması ya da Belgenin İstenilen Kriterlere Uygun Olmaması,

2. Başvuru Formu ve Eklerinin; elektronik başvuru sistemine yüklenmemiş olması ya da istenilen formatta hazırlanmamış olması,

Türkçe

Sayfalar

Subscribe to RSS - TEYDEB