TEYDEB

İlgi Alanı ID: 
88

1003 Programı Çağrılarının 1. Aşama Sonuçları Açıklandı

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esaslarının” beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve ikinci aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin yöneticileri/yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

Türkçe

TÜBİTAK Patent Teşvik Programı'nda Yeni Dönem

Bilim Kurulunun 19 Kasım 2011 tarih ve 202 sayılı toplantısında kabul edilen “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türk Patent Enstitüsü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları” 15 Kasım 2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak ve aynı tarih itibariyle “1008-Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı” kapatılacaktır.

Türkçe

Fikirden Gerçeğe Semineri Ankara’da Gerçekleştirildi

Fikirden Gerçeğe, Ar-Ge, yenilik kavram ve süreçleri ile TÜBİTAK-TEYDEB destek programları hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla Ankara'da eğitim semineri düzenlendi.

Etkinliğe özellikle TÜBİTAK-TEYDEB desteklerinden daha önce yararlanmamış ve ArGe potansiyeli yüksek firmalar davet edildi. Bu firmaların yanı sıra girişimci adayları ve akademisyenlerin de katılımıyla etkinliğe 180 civarında kişi katıldı. Etkinlikte yer alan 8 ayrı konunun sunumlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

Türkçe

TÜBİTAK’tan Girişim Sermayesi Şirketlerine Önemli Destek

TÜBİTAK tarafından yeni yürürlüğe konulan 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından İstanbul’da tanıtıldı.

Toplantıya, ülkemizin önde gelen holdingleri ve girişim sermayesi yatırım ortaklığı yöneticileri ile girişim sermayesi yatırımcıları, ilgili kamu kurumları ve STK’lardan temsilciler katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün açılış konuşmasıyla başlayan tanıtım toplantısı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ın programı tanıtıcı sunumu ile devam etti.

Türkçe

Sağlık Teknolojilerine Yönelik "Yeni İlaç Geliştirilmesi" Çağrısı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25. toplantısında alınan kararla, ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında sağlık alanı ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede yeni ilaçların geliştirilmesine yönelik aşağıda belirtilen başlıkta yeni bir çağrı programı 26 Temmuz 2013 tarihi itibariyle açılmıştır.

Türkçe

TÜBİTAK-BOREN İşbirliği İle Açılan Bor Teknolojileri Çağrısı Sonuçlandı

ARDEB 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge projelerini Destekleme Programı Kapsamında TÜBİTAK-BOREN İşbirliği İle Açılan Bor Teknolojileri Çağrısı, ilgili Usul ve Esasların beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve ikinci aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin yöneticileri/yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

Türkçe

FATİH Projesi’nde İki Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde ve 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında açılan BT01-FATİH Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çağrı Programı’nın temel amacı, ülkemiz öğrencilerinin daha etkin ve verimli öğrenebilmeleri için yenilikçi eğitim teknolojilerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesidir. Bu çerçevede FATİH Projesi için 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek verilmek üzere iki yeni çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir.

Türkçe

Sayfalar

Subscribe to RSS - TEYDEB