TEYDEB

İlgi Alanı ID: 
88

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 18 Yeni Çağrı Açıldı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından; 1003 Programı kapsamında; Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enerji, Gıda, Sağlık ve Su Öncelikli Alanlarında 18 yeni çağrı açıldı. Aşağıda detayları yer alan çağrılar kapsamında önerilecek proje başvurularında iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 25 Nisan 2014'tür.

Türkçe

Bor Teknolojileriyle İlgili Projeler TÜBİTAK’ta Değerlendirildi

1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’nın 2012 yılı Bor Teknolojileri Çağrısı kapsamında desteklenen projelere ait gelişmeler, TÜBİTAK’ta yapılan toplantıyla değerlendirildi.

Desteklenen projelere ait gelişmelerin izlenmesi, projeler arasında eşgüdüm sağlanması, Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından çağrı programının değerlendirilmesinin amaçlandığı ilk değerlendirme toplantısında ÇPDK, proje yürütücüleri ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) temsilcileri hazır bulundu.

Türkçe

1003 Programı Çağrılarının 1. Aşama Sonuçları Açıklandı

1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Usul ve Esaslarının” beşinci maddesi doğrultusunda Araştırma ve Destekleme Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yapılan ön inceleme ve Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve ikinci aşama başvurusu yapmaya hak kazanan projelerin yöneticileri/yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir.

Türkçe

TÜBİTAK Patent Teşvik Programı'nda Yeni Dönem

Bilim Kurulunun 19 Kasım 2011 tarih ve 202 sayılı toplantısında kabul edilen “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türk Patent Enstitüsü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları” 15 Kasım 2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak ve aynı tarih itibariyle “1008-Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı” kapatılacaktır.

Türkçe

Fikirden Gerçeğe Semineri Ankara’da Gerçekleştirildi

Fikirden Gerçeğe, Ar-Ge, yenilik kavram ve süreçleri ile TÜBİTAK-TEYDEB destek programları hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla Ankara'da eğitim semineri düzenlendi.

Etkinliğe özellikle TÜBİTAK-TEYDEB desteklerinden daha önce yararlanmamış ve ArGe potansiyeli yüksek firmalar davet edildi. Bu firmaların yanı sıra girişimci adayları ve akademisyenlerin de katılımıyla etkinliğe 180 civarında kişi katıldı. Etkinlikte yer alan 8 ayrı konunun sunumlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

Türkçe

TÜBİTAK’tan Girişim Sermayesi Şirketlerine Önemli Destek

TÜBİTAK tarafından yeni yürürlüğe konulan 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından İstanbul’da tanıtıldı.

Toplantıya, ülkemizin önde gelen holdingleri ve girişim sermayesi yatırım ortaklığı yöneticileri ile girişim sermayesi yatırımcıları, ilgili kamu kurumları ve STK’lardan temsilciler katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün açılış konuşmasıyla başlayan tanıtım toplantısı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak’ın programı tanıtıcı sunumu ile devam etti.

Türkçe

Sayfalar

Subscribe to RSS - TEYDEB