TEYDEB

İlgi Alanı ID: 
88

TÜBİTAK’tan Bilim Merkezlerine Yerli Katkı Çağrısı

TÜBİTAK TEYDEB, Bilim Merkezleri’nde sergilenecek ürünlerin tasarımının yurt içi kaynaklarla yapılması ve prototipinin geliştirilmesi projelerini 1511 Destek Programı kapsamında Ekim ayında açacağı çağrı ile destekleyecek.

TÜBİTAK, kurulacak Bilim Merkezleri’nde sergilenecek ürün ve deney setlerindeki yerli katkıyı artırmak için yeni bir çağrı programı açıyor.

Türkçe

TÜBİTAK TEYDEB'den Yeni Bir Destek Programı

Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanması amacıyla alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve bunların Türkiye’de kurulu ya da kurulacak sermaye şirketi şeklindeki yapılanmaları ile Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri, bu programa başvuru yapabilir.

Başvuru Süreci ve Belgeleri

Türkçe

1512 2014 Yılı Çağrısı 2. Aşama Başvuruları Tamamlandı

TÜBİTAK TEYDEB; girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amacıyla, 2012 yılında hayata geçirdiği 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı ile her yıl çağrılara çıkmaktadır.

Türkçe

Avrupa Yatırım Fonu ile Teknoloji Transfer Hızlandırıcısı Projesi Başlıyor

Türkiye’nin İlk Teknoloji Transfer Hızlandırıcı PROJESİ BİLGİLENDİRME Toplantısına Davet

Avrupa Yatırım Fonu (“AYF”) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (“TÜBİTAK”), bir fon kurmayı hedefleyen fon yöneticileri veya bireyleri Türkiye Teknoloji Transfer Hızlandırıcı (“TTH Türkiye”) Projesi hakkında AYF tarafından yapılacak olan sunuma davet etmektedir.

Türkçe

Akademik Başarı Öyküleri Kitabı Yayınlandı

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Türkiye’nin genel bilim ve teknoloji politikaları, hedef, ilke ve yöntemlerine uygun olarak TÜBİTAK Bilim Kurulu'nca onaylanmış yıllık programlar veya uzun vadeli hedefler doğrultusunda üniversitelerden, eğitim ve araştırma hastanelerinden, sanayi kuruluşlarından ve kamu kurumlarından önerilen bilimsel araştırma projelerini değerlendirmekte, desteklemekte, izlemekte ve sonuçlandırmaktadır.

Türkçe

ARDEB Online Başvuru Sistemi Açıldı (2014-2.Dönem)

ARDEB’in yürüttüğü destek programlarından; 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 3501-Kariyer Geliştirme Programı ve 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı’nın 2014 yılı 2. dönem elektronik başvuru sistemi 07/07/2014 tarihinde kullanıma açıldı.

Elektronik başvuru için son tarih 05/09/2014, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin Kurumumuza ulaştırılması için son tarih 12/09/2014 olarak belirlendi.

Türkçe

1512 Programı 2014 Çağrısı 1. Aşama Sonuçları Açıklandı

1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 2014 çağrısı 1. Aşama değerlendirme sonuçları açıklandı. Başvurusu uygun bulunan 1251 girişimciden 419’u 2. Aşama başvurusu yapmaya hak kazandı.  Kazanan girişimcileri kutluyoruz. Bu adaylar 1 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında İş Planı hazırlayarak 2. Aşamaya başvuracaklar. Bu süre içerisinde girişimci adaylarına İş Planı hazırlanmasına yönelik olarak online ve yüz yüze eğitim olanakları sunulacak.  Bu arada, düzenli olarak yapılacak ve TEYDEB web sitesinde duyurulacak webinerler aracılığı ile girişimcilerin  2.

Türkçe

Sayfalar

Subscribe to RSS - TEYDEB