Bor Teknolojileriyle İlgili Projeler TÜBİTAK’ta Değerlendirildi

-A +A

1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’nın 2012 yılı Bor Teknolojileri Çağrısı kapsamında desteklenen projelere ait gelişmeler, TÜBİTAK’ta yapılan toplantıyla değerlendirildi.

Desteklenen projelere ait gelişmelerin izlenmesi, projeler arasında eşgüdüm sağlanması, Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından çağrı programının değerlendirilmesinin amaçlandığı ilk değerlendirme toplantısında ÇPDK, proje yürütücüleri ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) temsilcileri hazır bulundu.

Desteklenen projelerin birinci bir yıllık gelişmelerinin paylaşıldığı toplantıda TÜBİTAK Başkan Yardımcısı V. Doç. Dr. Necati Demir ile BOREN Başkanı Dr. Şükrü Öztürk birer açılış konuşması yaptı. Toplantı sonunda, ÇPDK tarafından projelerdeki gelişmelere ve çağrı programına ilişkin “Birinci Yıllık Değerlendirme Raporu” hazırlandı.

Toplantıda, aşağıda başlıkları yer alan 9 proje görüşüldü:

  • Bor Esaslı Alev Geciktirici Bileşiklerin Poliüretan Malzemelerde Kullanımı
  • Bor Nitrür Nanotüplerin Yeni Yöntemlerle Sentezlenmesi, İşlevselleştirilmesi Ve Yeni Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi
  • Elektrikli Araçlar İçin Kimyasal Hidritler Ile Yüksek Kinetikli Hidrojen Gazı Elde Eden Kartuj Sistemi Üretilmesi
  • Bor Nitrür Ve Hidroksiapatit'İn Kemik Kırık İyileşmesinde Rolü
  • Bor Nitrür (Bn) Ve Bor-Katkılı Iii-Nitrür [B(Algain)-N] Ince Film Kaplamalarının Düşük Sıcaklıklarda Plazma-Katkılı Atomik Katman Kaplama Tekniği Ile Sentezi, Karakterizasyonu Ve Elektronik/ Opto-Elektronik Aygıt Uygulamaları
  • Bor Katkılı Yeni Teknoloji Na-Ion Pillerin Tasarlanması Ve Performanslarının Incelenmesi
  • Çeşitli Uygulama Alanlarına Yönelik Refrakter Metal Borürlerin Üç Farklı Üretim Tekniği Kullanılarak Katı, Sıvı Ve Gaz Hammaddelerden Sentezlenmesi, Sinterlenmesi, Karakterizasyonu, Yöntem Ve Ürünlerin Karşılaştırılması
  • Alev Geciktirici Borlu Selülozik Çadır
  • Polimer-Bor Nitrür Kompozit Membranlar Hazırlanarak Termal, Elektriksel Ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması.
06.02.2014 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1003