Başvuru Formları

-A +A

ONLINE BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

 

1. Lisans öğrencileri için

a. Adayın özgeçmişi,

b. Adayın öğrenciliğinin son dönemi itibarıyla almış olduğu dersler ile geçme notlarını ve son ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren yeni tarihli lisans transkripti,

c. Niyet mektubu,

ç. Yabancı dil belgesi,

d. 2 adet referans mektubu.

 

2. Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencileri için

a. Adayın özgeçmişi ve varsa yayın listesi,

b. Yüksek lisans öğrencileri için, lisans transkripti ve öğrenciliğinin son dönemi itibarıyla almış olduğu dersler ile geçme notlarını ve son ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren yeni tarihli yüksek lisans transkripti,

c. Doktora öğrencileri için, yüksek lisans transkripti ve öğrenciliğinin son dönemi itibarıyla almış olduğu dersler ile geçme notlarını ve son ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren yeni tarihli doktora transkripti, (Tıpta uzmanlık öğrencilerinin başvurularında, başvuru sahibi yüksek lisans transkripti yerine lisans transkriptini sisteme yükleyecektir),

ç. Niyet mektubu,

d. Yabancı dil belgesi,

e. Geçerli ALES puan belgesi,

f. 2 adet referans mektubu.

 

3. Doktora sonrası araştırmacılar için

a. Adayın özgeçmişi ve yayınlarının listesi,

b. Yüksek lisans ve doktora transkriptleri (Uzman doktorlar başvurularında yüksek lisans ve doktora transkripti yerine lisans transkriptini ve tıpta uzmanlık belgesini sisteme yükleyecektir),

c. En son aldığı akademik dereceyi gösteren diplomanın fotokopisi (yurt dışı doktora yapmış olanlar için YÖK’ten alınan denklik belgesinin fotokopisi),

ç. Niyet mektubu,

d. Yabancı dil belgesi,

e. Yayınlarının aldığı atıf sayıları ve H faktörü,

f. 2 adet referans mektubu.

 

Referans Mektubunu Sisteme Yükleme: Referans mektupları başvuru sistemine adayın başvuru sırasında belirttiği referanslar tarafından yüklenecektir. Başvuru sahibi referans verecek kişiler ile ilgili bilgileri sisteme girdikten sonra sistem tarafından referanslarına e-posta atılması işlemini tamamlayacaktır. Sistem tarafından yalnızca 1 defa e-posta gönderilebilecektir. Referans mektupları sisteme eklenmeden başvuru onaylanamamaktadır. Referans mektuplarının başvuru son tarihi mesai bitiminden önce sisteme eklenmesi başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Referans olarak eklediğiniz kişilere e-posta gönderildikten sonra değişiklik (güncelleme) yapılamayacaktır.

 

Çevrimiçi başvuru sistemi, başvurunun tamamlandığı mesajını verdikten sonra sistem tarafından oluşturulacak olan formun çıktısının son sayfası imzalanıp geri kalan sayfaları paraflanarak ilgili dönemin son başvuru tarihini izleyen 5 iş günü içerisinde TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Diğer tüm belgelerin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunludur. Çevrimiçi başvuru formu dışında istenen belgelerin çıktılarının BİDEB’ e gönderilmesi durumunda hiç birisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.