Önemli Hususlar

-A +A

Başvurular öğrenim durumuna göre 4 farklı kategoride alınacaktır. Lütfen başvuru yaparken doğru kategoride başvuru yaptığınıza dikkat ediniz.

Kategoriler:

  • Lisans Öğrencileri (1)
  • Yüksek Lisans Öğrencileri (1)
  • Doktora Öğrencileri (1)
  • Doktora Derecesine Sahip Araştırmacılar (2)

 

(1) Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için yalnızca Fizik alanında/bölümünde Türkiye’de eğitimlerine/akademik çalışmalarına devam edenler. Fizik alanında/bölümünde eğitimlerine devam etmeseler de, bu alana yönelik diğer bölümlerde eğitimlerine devam edenler ile bu alana yönelik akademik çalışmalar yapanlar da başvuru yapabilir. Tıpta uzmanlık öğrencileri, doktora öğrencileri kategorisinde başvuru yapabilir.

(2) Doktora derecesine sahip araştırmacılar için Fizik alanında/bölümünde Türkiye'de akademik çalışmalarına devam edenler. Fizik alanında/bölümünde doktora derecesine sahip olmasalar da, bu alana yönelik diğer bölümlerden doktora derecesine sahip olanlar ile bu alana yönelik akademik çalışmalar yapanlar da başvuru yapabilir. Tıpta uzmanlık derecesine sahip olanlar da doktora derecesine sahip araştırmacılar kategorisinde başvuru yapabilirler.