Değerlendirme Kriterleri

-A +A

Bilimsel değerlendirme, konusunda uzman panelist veya dış danışmanlar tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır.

  • Adayın Akademik Nitelikleri ve Bilimsel Yetkinliği
  • Adayın Referansları
  • Adayın Dil Yeterliliği