Yükümlülükler

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm
  • Destek alan kişilerin katıldığı etkinlik ile ilgili belgeleri, destek karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde BİDEB’e sunmaları gerekmektedir. 
     
  • TÜBİTAK’ın diğer programlarından destek alanlar aynı etkinlik için bu programa başvuru yapamazlar. Aksi tespit edildiği takdirde, destek alan kişi aldığı desteğin tamamını kanuni faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.
     
  • Aynı etkinlik için TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınması halinde alınan destek tutarı TÜBİTAK’a bildirilecektir. Bildirim yükümlülüğüne uyulmadığının tespiti halinde ödenen destek kanuni faizi ile birlikte geri alınır.