Değerlendirme Yöntemi

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılacak bilim insanlarına verilecek destek tutarı, BİDEB tarafından oluşturulan ve Kurum Başkanı tarafından onaylanan Komisyonlarca veya BİDEB’ce oluşturulan Jüri/Panel/Danışman görüşlerine göre belirlenir ve Başkanlık oluruna sunulur. 

Yapılacak incelemede;

  • Akademik özgeçmiş-toplantı konusu uyumu
  • Toplantının değeri
  • Katılımcının toplantıya katkıları
  • Katılımcının özgeçmişi dikkate alındığında toplantının katılımcıya katkısı

kriterlerine göre değerlendirme yapılır. 

Destekler Başkanlık olurundan sonra kesinleşir.