Başvuru Formları

-A +A

Başvuru Belgeleri:

a. Çevrimiçi başvuru formu

b. Adayın özgeçmişi (başvuru sisteminde yer alan formatta) ve yayınlarının listesi

c. Katılımcının etkinlikte sunum yapacağını belirten bildiri kabul mektubu

ç. Etkinliğin hakemli olduğunu gösteren belge (Ekran görüntüsü kabul edilmektedir)

Önemli not: Kongrenin bilimsel komitesinin bulunması, etkinliğin hakemli olduğu anlamına gelmemektedir. Hakemli etkinliğin ispatı için aşağıdaki unsurlardan en az birinin bulunması gerekir:

  • Hakem raporları,
  • Makale kabulünün hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapıldığını gösteren bir ibare,
  • Kongre tanıtımında makale kabul sürecinin peer review, blind review, according to reviewers/referees gibi ifadelerle hakem değerlendirmeleri sonucunda yapıldığını gösteren bir ibare.

d. Etkinliğin en az üçüncüsünün düzenlendiğini gösteren belge (Ekran görüntüsü kabul edilmektedir)

e. Etkinliğin amacını ve kapsamını belirten doküman (Etkinlik hakkında genel bilgi içeren doküman/broşür)

f. Bildiri tam metni veya genişletilmiş özeti (Türkçe veya İngilizce) (Bilimsel değerlendirme bu belge üzerinden yapılacaktır)

g. Muafiyet yazısı (Bildirinin ilk yazarı olunmaması durumunda ilk yazardan imzalı muafiyet yazısı alınması gerekmektedir)

ğ. Etkinlik Bilim Kurulu Listesi (Etkinlik Bilim Kurulu üyeleri yurt içinden en az 4 farklı kurum mensubu bilim insanlarından oluşmalıdır)

Başvurular, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) gönderilmesi durumunda hiçbirisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.

(Güncelleme tarihi 05.07.2018)