Başvuru Formları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm
  1. Çevrimiçi başvuru formu
  2. Adayın özgeçmişi ve yayınlarının listesi (Örnek özgeçmiş formu için tıklayınız.)
  3. Adayın kurumundan veya başka bir yerden destek alıp almadığını belirten imzalı yazılı beyanı (Başka bir yerden destek alınması durumunda, başvuru sahibinin alacağı toplam destek miktarının, yapılan harcamaların-sadece yol, etkinlik kayıt ücreti ve konaklama-toplamından fazla olması halinde bu fazlalık TÜBİTAK tarafından verilecek destekten düşülür.)
  4. Katılımcının etkinlikte sözlü sunum yapacağını belirten bildiri kabul mektubu.
  5. Bildiri tam metni, yoksa özeti. Dili İngilizce dışında başka bir yabancı dilde ise Türkçe özeti.
  6. Varsa detaylı etkinlik programı veya etkinlik katılımcı listesi, yoksa bir önceki etkinliğin programı
  7. Etkinliğin hakemli ve düzenli yapılıyor olduğunu gösteren belge

Yukarıdaki belgelerden sadece çevrimiçi başvuru formunun çıktısı TÜBİTAK BİDEB’e imzalı ve paraflı olarak gönderilecektir. Diğer tüm belgelerin http://ebideb.tubitak.gov.tr adresine çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir.

ÖNEMLİ NOT: Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, eksik veya yanlış belge ile yapılan, son belge gönderim tarihine kadar imzalı başvuru formu gönderilmeyen veya faksla yapılan başvurular kabul edilmez.

(Güncelleme tarihi 27.04.2017)