İnsan Kaynakları Duyurusu

Yazıcı-dostu sürüm

TÜBİTAK Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı Duyurusu

 

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı ve başarısız olanların isimleri Kurumumuz internet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuruları kabul edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan taşeron personele ait isim listesi ve sınav takvimi için tıklayınız.