Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası

-A +A

Yeni Sanayi Devrimi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle üretim sistemlerinin dijital dönüşümünü ifade etmektedir. Bu dönüşüm firmalara bakım, kalite ve stok bulundurma maliyetlerinin azalması, makinaların zorunlu olarak çalışmadığı sürelerde kısalma ve teknik personel verimliliğinde artışlar gibi kazanımlar sağlamasının yanı sıra ülkelere de ciddi rekabet avantajları sağlamaktadır.

Dünyadaki bu dijital dönüşüm eğilimi dikkate alınarak, ülkemizin yeni sanayi devrimindeki konumunun güçlendirilmesi ve sanayide dijital dönüşümün hızlandırılması amacıyla Şubat 2016’da gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 29. Toplantısı’nda 2016/101 no.lu ‘Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik Çalışmaların Yapılması’ Kararı alınmıştır.

Karar kapsamında TÜBİTAK tarafından ‘Akıllı Üretim Sistemleri’ne Hizmet Eden Kilit ve Öncü Teknolojiler’in belirlenmesi amacıyla Nisan-Kasım 2016 tarihleri arasında bir dizi çalışma yürütülerek “Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” nihai taslağı hazırlanmıştır. 

Şekil 1: BTYK’nın 2016/101 no.lu ‘Akıllı Üretim Sistemlerine Yönelik Çalışmaların Yapılması’ Kararına İstinaden TÜBİTAK Tarafından Yapılan Çalışmalar 

Teknoloji Yol Haritası, teknoloji grupları altında belirlenen ulusal stratejik hedefler, ülkemizin bu hedeflere ulaşması için geliştirilmesi kritik olan ürün/teknolojiler, bunların geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri ve son olarak da geliştirilen kritik ürün/teknolojilerin öncelikli sektörel uygulamaları şeklinde çok katmanlı olarak hazırlanmıştır.

Teknoloji Yol Haritasında, Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin odaklanacağı:

·         3 Teknoloji Grubunda 8 Kritik Teknoloji (Şekil 2)

·         10 Stratejik Hedef

·         29 Kritik Ürün belirlenmiştir.

Şekil 2: ‘Akıllı Üretim Sistemleri’ Kritik ve Öncü Teknolojileri  

“Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası”nın taslağına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Görüşlerinizi ve önerilerinizi bize politikalar@tubitak.gov.tr adresine 31 Ocak 2017 tarihine kadar e-posta ile iletmenizden memnuniyet duyacağız.

TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı

T +90 312 298 1062 – 1063 - 1065

F +90 312 467 3659

www.tubitak.gov.tr

03.01.2017