Türkiye-İtalya İnovasyon Günü Etkinliğinin İlki Ankara’da Düzenlendi

-A +A

İtalya Büyükelçiliği ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen, “Türkiye İtalya İnovasyon Günü”nün ilki 1 Ekim 2019 tarihinde TÜBİTAK’ta gerçekleştirildi.

Aralarında Türkiye’de faaliyet gösteren İtalyan firmalarının üst düzey yöneticileri, Türk ve İtalyan araştırmacılar ile özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı yaklaşık 300 kişilik etkinliğin açılış konuşmaları Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani ve İtalya Dışişleri Bakanlığı İnovasyon ve Araştırma Direktörü Fabrizio Nicoletti tarafından gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır, konuşmasında yurt içi teknolojik kapasitemizin gelişimini ve ulusal ve uluslararası ortaklar arasındaki etkileşimleri dikkate aldıklarını belirterek, Türkiye ve İtalya'nın üstlendiği işbirliğinin, her iki tarafa da endüstriyel işbirliği, bilim ve araştırma gücünün geliştirilmesinde büyük verimlilik getireceğine inandıklarını vurguladı. Kacır, iki ülkenin birbirini pazar olarak görmektense birbirleriyle işbirliği için daha çok olanak yaratmalarının gerekliliğine de değindi. Kacır, Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının son yıllarda oldukça arttığını ve bunda yüzde 67’lik bir payla özel sektörün önemli bir rolü olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin teknoloji üretiminde çok önemli bir potansiyeli olduğuna değinen Kacır, milli teknoloji hamlesi ile imalat sanayisinin ihracattaki payını artırma hedefine de değindi. Konuşmasında, Eylül ayında gerçekleştirilen ve dünyada şimdiye dek yapılan en büyük uzay ve havacılık etkinliği olan Teknofest’ten de bahseden Kacır, ayrıca Türkiye İtalya İnovasyon Günü gibi etkinliklerin, uluslararası işbirliklerinde farkındalığın artırılması ve bilim ve teknolojide güçlü bir işbirliği kurulmasına yardımcı olacağının altını çizdi.

TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ise etkinlikte, “TÜBİTAK’ın Uluslararasılaşma Vizyonu: İşbirliğinden Birlikte Oluşturmaya” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mandal, Türkiye’nin son yıllarda ciddi artış gösteren Ar-Ge harcamaları ve Ar-Ge personel sayısına dikkat çekerek Türkiye’nin 2023 hedeflerinden söz etti. Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın yeni stratejik yaklaşımı olan nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağına odaklanan sunumunda, bu çerçevede oluşturulan TÜBİTAK’ın Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı, Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı, Sanayi Doktora Programı ve Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Mandal sunumunda ayrıca, Türkiye ile İtalya arasında, Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamındaki işbirliğinin yanı sıra, CNR ile çeşitli tematik alanlarda ikili işbirliği projeleri desteklendiğini belirtti. Bu kapsamda açılan ve Temmuz ayı içinde kapanan 2019 yılı çağrısına gösterilen ilgiden duyulan memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Mandal, ikili işbirliği projelerinin yanı sıra TÜBİTAK ve CNR enstitüleri arasındaki işbirliği olanaklarından da söz etti.

Büyükelçi Gaiani konuşmasında, özel ortaklar olarak nitelendirdiği Türkiye ve İtalya’nın doğal dostluğunun yanında küresel seviyede rekabetçi kalabilmeleri için inovasyon konusunda işbirliği yapmaları gerektiğinin altını çizdi. Gaiani, İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) ve TÜBİTAK arasındaki işbirliğinin 1982’de imzalanan anlaşmaya dayandığını belirterek, 2019 çağrısına olan ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.  Konuşmasında ayrıca, Türkiye ile İtalya arasındaki işbirliklerine değinen Gaiani, TÜBİTAK ile ortak çalışmalar sonucu yayınlanan INNOVIT kitapçığında da yer alan, Türk ve İtalyan araştırmacıların ortaklığıyla oluşturulan somut çıktıların varlığından memnuniyetini dile getirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı İnovasyon ve Araştırma Direktörü Fabrizio Nicoletti ise konuşmasında, bu etkinliğin Türkiye ve İtalya arasında inovasyon işbirliği açısından çok önemli fırsatlar oluşturacağına ve iki ülke arasında araştırmacı ve teknoloji değişimini gerçekleştirmenin yöntemlerinin tartışılmasına da olanak sağlayacağına inandığını belirtti. Akdeniz’de özellikle çevre konusunda küresel düzeyde ciddi işbirliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Nicoletti, İtalya’nın özellikle Akdeniz bölgesinde bilim ve teknoloji konusunda diyalog açmaya kararlı olduğunu, Türkiye’nin de ortağı olduğu Akdeniz işbirliği programlarına İtalya’nın öncülük ettiğini vurguladı. Nicoletti, İtalya Dışişleri Bakanlığının araştırmacıların hem ikili hem de çok taraflı platformlarda bilimsel işbirliklerini desteklediğini ve bunun örneklerinin de Türkiye ile gerçekleştiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından ilk olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren önemli İtalyan firmaların ar-ge yetkilileri ve temsilcilerinin katıldığı bir panel oturumu olan “Yenilik ve Girişimler” oturumu gerçekleştirildi. Bu oturumda, katılımcılar teknolojik inovasyonla ilgili deneyimlerini paylaştı. İkinci oturum olan “Bir Köprü Olarak Araştırma” oturumunda ise TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve İtalya Uzay Ajansı temsilcileri tarafından iki ülke uzay araştırmaları ve gerçekleştirilen ortak projelere ilişkin bilgilendirmeler yapılarak, uzay alanında çok daha büyük bütçeli ortak projeler gerçekleştirmeye yönelik temennilerden söz edildi. Oturumda ayrıca, Türk ve İtalyan bilimsel işbirliği aktörleri de mevcut işbirlikleri ile ilgili örneklerin paylaşıldığı sunumlar gerçekleştirdi.

İki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik işbirliklerine ivme kazandırmak amacıyla kamu, akademi ve özel sektörden yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirilen etkinliğin sonucunda, sürecin takibine yönelik olarak TÜBİTAK ve İtalya Büyükelçiliği ortaklığıyla bir çalışma komitesi kurulmasına karar verildi. Etkinlik, uzay konusunda gerçekleştirilen özel oturum ile sona erdi.

02.10.2019