TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı’na Katıldı

-A +A

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen, uluslararası katılımlı 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın açılış töreninde “Doğa Kaynaklı Afetlere Karşı Dirençlilik İçin Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” adlı bir sunum gerçekleştirdi.

Doğa kaynaklı afetlerin artışını değerlendirmede bilimsel yaklaşımların gerekliliğine vurgu yapan Prof. Dr. Hasan Mandal, “Doğa kaynaklı afetlerin sayısı arttıkça bilimsel yaklaşımlar daha kritik hale gelmektedir. Yakın zamanda yaşadığımız ve yaşıyor olacağımız başlıklarla birlikte değerlendirildiğinde bu toplantının bu dönemde yapılıyor olmasının ve "Doğa Kaynaklı Afetler" ana temasıyla düzenlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“TÜBİTAK olarak bu kurultayın çıktıları bizim için çok kıymetli”

Prof. Dr. Mandal;  karmaşık, değişken ve dinamik sorunların çözümünde geleneksel bir bakış açısından daha çok; bilgiyi üreten kurumlar ve bilgiyi kullanan kurumların birlikte çalışmasının gerekliliğinin altını çizdi. Mandal,  “TÜBİTAK olarak bu kurultayın çıktıları bizim için girdi anlamında. Bu nedenle 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda 5 gün boyunca gündeme getirilecek başlıkları çok kıymetli buluyorum” dedi.

Geçen Şubat ayında yayımlanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Altıncı Değerlendirme Raporuna atıfta bulunan Mandal; iklim değişikliğinin farklı birçok alanda gözlemlenen etkilerine değinerek;  “Su kıtlığı ve gıda üretimi, sağlık ve yaşam kalitesi ile şehirler, yerleşim alanları ve altyapılar çoklu afet yönetimine olan ihtiyacı artırmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Ar-Ge ve yenilik birikimlerimizi birlikte geliştirme yaklaşımları kapsamında harekete geçiriyoruz” diyen Prof. Dr. Mandal, ARDEB – 1001 ‘Deprem Araştırmaları Çağrısı’na değinerek ortak yol haritasına katkı sağlayan projelerin teşvik edilmesi için eşgüdümlü projelere ek puan imkanı verilen Deprem Araştırmaları Çağrısında yüzde 33,3 başarı oranı ile 80 projenin desteklendiğini belirtti. TÜBİTAK Başkanı, güçlüklerin çözümünde çok disiplinli yaklaşımların önemine dikkat çekerek; “Deprem araştırmalarında da fen bilimleri, mühendislik ile sosyal ve beşeri bilimleri birlikte konuyu çözmeye doğru yönlendirmeye çalışıyoruz.” dedi.

“Türkiye ilk kez uluslararası kara sularında bir araştırma yapıyor”

2020 yılındaki İzmir depremi sonrasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi’nde farklı uzmanları ve üniversiteleri bir araya getirerek bölgedeki risk haritasının ve gelecek odaklı senaryoların oluşturulması için destek verildiğini hatırlatan Prof. Dr. Mandal, “İlk sefer Haziran ayında gerçekleşti, şimdi Nisan ayında ikinci kez sefere çıkacaklar. TÜBİTAK’ın sunmuş olduğu sadece finansal bir destek değil. TÜBİTAK olarak biz projeleri destekliyoruz demekten daha çok bu sürece sonuç ve etki odaklı bakmaya yönelik bir dönüşüm noktasındayız. Türkiye ilk kez uluslararası kara sularında bir araştırma yapıyor. “ diye konuştu.

74. Türkiye Jeoloji Kurultayı kapsamında Doğa Kaynaklı Afetler Özel Oturumu'na değinen Mandal, “Kurultay programının merkezinde yer alan "Doğa Kaynaklı Afetler" özel oturumunun farklı afetlerin arasındaki etkileşimlerin de dikkate alınarak "çoklu afet yönetimine" katkı sağlanması değerlendirilebilir. Doğa Kaynaklı Afetler Özel Oturumu birlikte geliştirme odaklı imkanlar içermektedir.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Maden Yataklar ve Jeokimya Anabilim dalında; Ore Geology Reviews dergisinde yayınlanan makalesiyle Altın Çekiç Jeoloji Bilim Ödülü’ne layık görülen Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Mustafa Çiçek'e plaketini takdim etti.

74. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın açılış törenine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve Kurultay Başkanı Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu katıldı.

11 Nisan Pazartesi günü başlayan Kurultay, 15 Nisan Cuma günü sona erecek.

11.04.2022