“Bilim Odaklı Bir Topluma Sahip Olmak, Yeşil Dönüşümü Sağlamak İçin Önemli Bir Avantaj”

-A +A

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Dünya Bilim Okuryazarlığı Konferansı’na (WCSL) katılarak açılış konuşması yaptı. Çin Bilim ve Teknoloji Derneği (CAST) ev sahipliğinde bilim iletişimi alanında küresel, kapsamlı ve üst düzey bir değişim ve iş birliği platformu oluşturma amacıyla düzenlenen konferans bu yıl “Yeşil Bir Gelecek için Bilim Okuryazarlığı” temasıyla gerçekleştirildi. Konferansta “Kamusal Bilim İletişiminin Yerel Uygulaması ve Ekolojik Medeniyet Gelişimi” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Mandal, gelecek 10 yılda karşılaşılması beklenen salgın hastalıklar ve iklim değişiklikleri gibi sorunlara çözüm bulmak için bilim temelli iletişimin ve ekolojik medeniyetin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. TÜBİTAK Başkanı Mandal, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının çözümünün kamunun ve yerelin etkin katılımıyla çözülebileceğinin de altını çizdi.

“Bilim iletişimi, toplumda çevre bilincini arttırmak için temel bir ihtiyaç”

Prof. Dr. Mandal konuşmasında, “Bilim iletişimi, toplumda çevre bilincini arttırmak ve bu konularda davranış değişikliğini sağlamak için temel bir ihtiyaç. Bilim odaklı bir topluma sahip olmak, yeşil dönüşümü sağlamak için önemli bir avantaj.” ifadelerini kullandı. Mandal ayrıca küresel ısınmanın 1,5°C ile sınırlandırıldığı durumlarda dünya genelinde ve Asya bölgesinde yaşanacak iklim senaryolarına da değinerek küresel iş birliğinin iklim değişikliği ile mücadelede ihtiyaçtan ziyade zorunluluk olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda Dünya Çapında Kamu Bilim Okuryazarlığını Teşvik için Pekin Deklarasyonu’na da vurgu yapan Mandal, “Bilim ve teknolojinin kültür, toplum ve doğa ile uyumlu gelişimini desteklemek için birlikte çalışalım” ifadelerini de kullandı. Bu hedefe yönelik olarak toplumla bilim ve teknoloji alanında etkileşimi arttırmak, bilim okuryazarlığı ve bilim temelli düşünce konusunda toplumu teşvik etmek, bu alanda uluslararası iş birliği sağlamak ve bilim okuryazarlığının toplumsal faydalarını ön plana çıkarmak hususlarının önemine değindi.

“Toplumun her düzeyinde bilim temelli iletişimi sağlamak için çalışıyoruz”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere de odaklandı. Türkiye’nin teknolojik altyapısını güçlendirmek için stratejik alanlarda araştırma merkezleri ve enstitüler kurma misyonunu üstlenen TÜBİTAK’ın toplumun her düzeyinde bilimsel iletişimi sağlamak ve bilimi teşvik faaliyetleri yoluyla ekolojik medeniyeti desteklemek için birçok fırsat sunduğunu ifade etti. Mandal, “Ekolojik medeniyet için önem taşıyan ekolojik dengeler, biyoçeşitlilik ve su okuryazarlığı gibi bilimsel ve tematik alanlar arasında bağlantı kurulmasını teşvik ediyoruz. 43 tematik alanda ekolojik medeniyeti destekliyoruz.” dedi.

Bilim Fuarları, Bilim Merkezleri ve DeneYap Atölyeleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Mandal, “Bilim Fuarlarımız, son olarak Türkiye'nin 81 ilindeki 5.339 okulda ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan 96.776 alt proje ile geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Bilim Merkezlerimiz ise bilim okuryazarlığının teşvik edilmesinde önemli bir role sahip. DeneYap Atölyelerimiz ile de gençlerimize bilimsel araştırma kültürü kazandırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bu doğrultuda TÜBİTAK’ın gelecek nesilleri yetiştirmek için doğa ve bilim okuryazarlığı, çevre eğitimi, yeşil ve mavi ekosistem faydaları ve yenilenebilir enerji konularına odaklanarak eğitimler verdiğinin altını çizdi. TÜBİTAK’ın en büyük teknoloji, uzay ve havacılık festivali TEKNOFEST’te çevre teknolojileri ve elektrikli araçlara odaklanarak gerçekleştirdiği yarışmaların da bu alanda farkındalığı arttırmada önemine dikkat çekti.

“Türkiye’nin 2053’te net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal konuşmasının son bölümünde TÜBİTAK’ın COVID-19 ile mücadele ve Yeşil Mutabakat gibi alanlarda önemli sorumluluklar üstlendiğine vurgu yaparak bu alandaki güncel gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Türkiye’nin 2053’te net sıfır karbon emisyonu hedefine sahip olduğunu belirterek, TÜBİTAK’ın pek çok programında bu alandaki çalışmalara teşvik verdiğini dile getirdi. Mandal son olarak TÜBİTAK’ın iklim değişikliği ve çevre sorunları ile mücadelede Müsilaj Araştırmaları Çağrısı, Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve Kutup Şenliği gibi faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

 

30.11.2021