Ar-Ge Harcamasının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) İçindeki Payı Yüzde 1,03'e Çıktı

-A +A

TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2018 yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2018 yılında 38 milyar 534 milyon TL'ye yükseldi. Sektörel dağılımlar incelendiğinde, hem gerçekleştirdiği Ar-Ge harcaması hem Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanı açısından özel sektör açık ara önde. Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı yüzde 1,03; Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 172.119 olarak açıklandı.

Ar-Ge Harcamasının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) İçindeki Payı  Yüzde 1,03 Oldu

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2018 yılında bir önceki yıla göre 8 milyar 678 milyon TL artarak 38 milyar 534 milyon TL'ye yükseldi. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2017 yılında yüzde 0,96 iken, 2018 yılında yüzde 1,03'e yükseldi.

Son 5 yıllık döneme bakıldığında, 43 OECD üye ve gözlemci ülkeleri arasında Türkiye satın alma gücü paritesi doları cinsinden Ar-Ge harcamasını en çok artıran 3. ülke oldu.

En Fazla Ar-Ge Harcaması Özel Sektör Tarafından Yapıldı

Ar-Ge harcamalarında özel sektör yüzde 60,44 ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 30,32 ile yükseköğretim takip etti. Genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 9,24 oldu. 2012 yılına kıyasla, OECD ülkeleri içinde toplam Ar-Ge harcaması içinde özel sektörün payını en çok artıran 6. ülkeyiz.

Ülkemizin Toplam Ar-Ge Harcamasının Yüzde 53,6’sı Özel Sektör Tarafından Finanse Edildi

Özel sektör yüzde 53,6 ile Ar-Ge finansmanında ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 32,28 ile genel devlet, yüzde 12,11 ile yükseköğretim, yüzde 1,98 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0,03 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etti.

Toplam TZE Ar-Ge personeli sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12 artarken özel sektör TZE Ar-Ge personeli sayısı yüzde 19 oranında arttı. Özel sektörün toplamdaki payı yüzde 60,6'ya ulaştı.

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2018 yılında toplam 172 bin 119 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 12,1 oldu.

Ülkemiz, son 5 yıllık dönemde OECD ülkeleri arasında TZE Ar-Ge personel sayısını en çok artıran birinci ülke oldu.

Özel sektörün TZE Ar-Ge personeli sayısı bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında artarak 104 Bin 376’ya ulaştı.  Toplam Ar-Ge personeli içinde özel sektörün payı ise 2012 yılında yüzde 45 iken 2018 yılında yüzde 60,6’ya çıktı.

TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 32,7'si yükseköğretimde ve yüzde 6,6'sı kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

2018 yılı için güncellenen Ar-Ge verilerine TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı’nın web sayfasından ulaşılabilir. 

Ayrıntılı bilgiye TÜİK web sayfasından ulaşılabilir.

28.11.2019 Kurumsal, Politikalar, BTY İstatistikleri