4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Değerlendirildi

-A +A

Toplumda bilim kültürünün yaygınlaştırılması, ülkemizin kalkınması, refaha kavuşması ve çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi donanımına kavuşması yönünde çalışmaların yapılması amacıyla oluşturulan 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında, mevzuat ve uygulama kaynaklı sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amacıyla, Antalya’da “4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Değerlendirme Çalıştayı” düzenlendi.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı V. Doç. Dr. İlker Murat Ar’ın açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştay, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı (BTDB) Başuzmanlarından Dr. İhsan Erdem Kayral’ın programa ilişkin tanıtım ve fuar aşamaları ile ilgili sunumu ve BTDB Mades Müdürü Kemal Tan’ın mali süreçlere dair sunumu ile devam etti. TÜBİMER Müdür V. Meryem Şahin Tütüncü’nün Çalıştay yöntemi hakkındaki sunumunun ardından “Proje Hazırlama Süreci”, “Başvuru Süreci”, “Değerlendirme Süreci” ve “İzleme Süreci” başlıklarında sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konulabilmesi için, İl Temsilcisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge sorumlularından oluşan toplam 106 katılımcı ile dört oturum gerçekleştirildi. 12 ayrı masada TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü ve TÜBİTAK İletişim Merkezi Müdürlüğü çalışanları ile Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyeleri’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumların ardından oluşturulan çalışma gruplarında görüşler bir araya getirildi ve taslak rapor hazırlanarak katılımcılara kapanış programı öncesinde sunuldu.

Dr. İhsan Erdem Kayral’ın Çalıştay çıktılarına ilişkin istatistik ve değerlendirmelerinin yer aldığı sunumun ardından, Bilim ve Toplum Programları Müdürü Mustafa Orhan’ın teşekkür, Bilim ve Toplum Daire Başkan V. Bekir Çengelci’nin kapanış konuşmalarıyla Çalıştay tamamlandı.  

Çalıştaya İl Temsilcisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Sorumlularının yanı sıra TÜBİTAK adına Başkan Yardımcısı V. Doç. Dr. İlker Murat Ar, Bilim ve Toplum Daire Başkan V. Bekir Çengelci, Destek Programının Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyeleri, Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığının diğer birimleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, TÜBİTAK İletişim Merkezi Müdürlüğü, Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Kamu SM gibi farklı birimlerden yönetici ve uzmanlar katıldı.

13.03.2018