2015 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Açıklandı!

-A +A
2015 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Açıklandı!
 
2015 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2015 yılında 4 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 13 Teşvik Ödülü verilmesine karar verilmiştir. 2015 yılında TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü ise verilmemiştir.
 
Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2015 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.
 
Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Özel Ödül için 2015 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.
 
Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Teşvik Ödülü için 2015 yılı ödül miktarı 20.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.
 
2015 Yılı Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerini Kazananlar Listesi
 
BİLİM ÖDÜLÜ
 
Temel Bilimler
 
- Prof. Dr. Alikram NUHBALAOĞLU (ALIEV)
 
Anabilim Dalı: Fizik (Teorik ve Matematiksel Fizik/ Yüksek Enerji Fiziği)
 
Araştırma Alanları: Gravitasyon Teorileri ve Kara Delikler Fiziği
 
Görev Yeri: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü
 
 
 
“Teorik ve matematiksel fizik alanında, gravitasyon teorileri ve kara delikler fiziği konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
 
 
 
- Prof. Dr. Marat AKHMET
 
Anabilim Dalı: Diferansiyel Denklemler
 
Araştırma Alanları: Kaos, Periyodiklik, Hemen hemen periyodiklik, Impulsive diferansiyel denklemler, Fonksiyonel diferansiyel denklemler, Parçalı sabit argüman, Kararlılık, Çatallanmalar
 
Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü
 
Daha fazla bilgi için:  http://www.metu.edu.tr/~marat/
 
 
“Girdi ve çıktı mekanizmalarıyla kaos üretiminin tanıtılması, ikinci Peskin sanrısının çözülmesi, ayrıca genelleştirilmiş parçalı sabit argümana bağlı diferansiyel denklemler teorisinin kurulumuna ve gelişimine katkıda bulunma ve çeşitli zamanlarda süreksizliklere sahip dinamiklerin incelenmesi için özel ve tek bir metot geliştirme gibi bilimsel yenilikler getirmesi ve bu gibi teorik buluşların vuruşa sahip mekanizmalarda, kan basınç dağılımı, sinir ağları ve popülasyon dinamiği gibi alanlara uygulanabilirliği konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
 
 
Sağlık Bilimleri
 
- Prof. Dr. K. Arzum ERDEM GÜRSAN
 
Anabilim Dalı: Kimya / Analitik Kimya
 
Araştırma Alanları:  Manyetik partiküller, karbon nanotüpler, grafen ve türevleri, nanoçubuklar, nanokablolar, nanopartiküller (altın, gümüş gibi metal nanopartiküller ve kalay oksit, çinko oksit gibi metal oksit nanopartiküller), dendrimerler, iletken polimerler ve biyopolimerlere dayalı elektrokimyasal (biyo)sensör ve aptasensör teknolojilerinin geliştirilmesi, Nanomalzemelere dayalı yeni nesil biyosensör/ aptasensör teknolojilerinin ilaç-DNA etkileşimleri, aptamer-protein etkileşimleri, kalıtımsal ve bulaşıcı hastalıklara dayalı dizi seçimli nükleik asit (DNA, RNA) hibridizasyonunun elektrokimyasal algılanmasına yönelik uygulamaları,
Nükleik asitler, ilaç, protein, toksin ve bazı hastalıklara ait biyobelirteçlerin hızlı, seçimli ve duyarlı analizine yönelik "kullan-at" prensibi ile çalışan, tekli ve çoklu ölçüme dayalı elektrokimyasal yeni (biyo)sensör teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaları.
 
Görev Yeri: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı
 
 
 
"Kimya alanında, nanomalzemelere dayalı tekli ve çoklu ölçüme dayalı elektrokimyasal biyosensör ve aptasensör teknolojilerinin geliştirilmesi ve nükleik asitler, ilaç, protein ve bazı hastalıklara ait biyobelirteçlerin analizlerine yönelik uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
 
 
- Prof. Dr. Özcan EREL
 
Anabilim Dalı: Tıbbi Biyokimya 
 
Araştırma Alanları: Oksidanlar, Antioksidanlar, Enzimler, Biyokimya Ölçüm Yöntemi Geliştirme 
 
Görev Yeri: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 
Daha fazla bilgi için:  http://www.ybu.edu.tr/oerel/
 
 
“Biyokimya ölçüm yöntemi geliştirme alanında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.
 
 
ÖZEL ÖDÜL
 
Sağlık Bilimleri
 
- Prof. Dr. Hazire Oya ALPAR
 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
 
Araştırma Alanları: Mikro ve nano boyutlu aşı salım sistemlerinin geliştirilmesi ve farklı uygulama yollarından hedeflendirilerek maksimum immün cevabın alınması üzerine biyolojik ve teknolojik çalışmalar (iğnesiz (invazif olmayan) aşı sistemlerinin geliştirilmesi ve biyolojik terörizmde kullanılan organizmalar da dahil olmak üzere insan ve hayvanlarda öldürücü enfeksiyonlara neden olan hastalıkların önlenmesi ve tedavisine yönelik aşıların geliştirilmesi.
Gen ve siRNA taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi. 
 
Görev Yeri: UCL School of Pharmacy, University of London
                    Kemerburgaz Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
 
 
 
“Farmasötik teknoloji ve immünoloji bilimlerini bir araya getirmesi, farmasötik teknoloji içindeki farklı yöntemleri (superkritik sıvı teknolojisi, liyofilizasyon, püskürterek kurutma, yüksek basınçlı jet homojenizasyon) kullanarak ilk aşı taşıyıcı mikro ve nano partiküler sistemleri geliştirmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.
 
 
TEŞVİK ÖDÜLÜ
 
Temel Bilimler
 
- Doç. Dr. Ramazan SOLMAZ
 
Anabilim Dalı: Kimya (Fizikokimya)
 
Araştırma Alanları: Korozyon, Yenilenebilir Enerji kaynakları, Hidrojen Enerjisi, Malzeme Teknolojisi, Yakıt Pilleri, İletken Polimerler
 
Görev Yeri: Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
 
 
 
“Elektrokimya/malzeme/enerji alanında, korozyon, yenilenebilir enerji kaynakları ve malzeme teknolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
 
 
- Prof. Dr. Atilla CİHANER
 
Anabilim Dalı: Kimya / Fiziko Kimya
 
Araştırma Alanları: Konjuge ve Elektrokromik Polimerlerin Sentezi, Tanımı ve Optoelektronik Uygulamaları, Yeni Monomer Tasarımları, Sentezi ve Polimerizasyonları, Adli-Tıp Bilimi ve Analitik Kimya Alanında Kullanılabilir Kemiluminesans ve Akıllı Algılayıcıların Sentezi
 
Görev Yeri: Atılım Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya Bölümü
 
 
 
“Kimya ve malzeme bilimleri alanında, elektrokromik polimerler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
 
 
- Yrd. Doç. Dr. Seda AKSOY ESİNOĞLU
 
Anabilim Dalı: Katıhal Fiziği, Malzeme Fiziği
 
Araştırma Alanları: Manyetizma, Nötron Kırınımı, Nanomanyetizma
 
Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü
 
Daha fazla bilgi için:  http://akademi.itu.edu.tr/eaksoy/
 
 
“Katıhal fiziği alanında, kalorik etkilerin incelenmesi ve intermetalik alaşımların yapısal ve manyetik özellikleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
 
 
- Doç. Dr. Hakan ALTAN
 
Anabilim Dalı: Atom ve Molekül Fiziği
 
Araştırma Alanları: Optik/Fotonik, Sürekli ve Pulslu Lazer Sistemleri ve Uygulamaları, Ultrafast Lazer Geliştirilmesi ve Uygulamaları, Optik Metroloji/Ölçüm Sistemleri, Çizgisel Olmayan Optik Uygulamaları, Terahertz Frekans Bandı Uygulamaları: İletişim, Spektroskopi ve Görüntüleme Teknikleri, Terahertz Bandı Optoelektronik Aygıt Geliştirilmesi: Bolometre Yapıları, Dizi Detektör Geometrileri, Fotoiletken Anten Yapıları, Metalmalzeme Yapıları, Pasif ve Aktif Filtreler, mikrodalga beselemeli mm dalga boyu/THz RF sistemlerin geliştirilmesi.
 
Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü
 
Daha fazla bilgi için:  http://www.physics.metu.edu.tr/~haltan/
 
 
“Optik/fotonik alanında terahertz konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
 
 
Mühendislik Bilimleri
 
- Yrd. Doç. Dr. Can ALKAN
 
Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği
 
Araştırma Alanları: Biyoenformatik, tümleşik algoritmalar
 
Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 
Daha fazla bilgi için:  http://www.cs.bilkent.edu.tr/~calkan
 
 “Biyoenformatik alanında, tümleşik algoritma dizaynı, yeni nesil DNA dizileme verilerinin analizi ve genomiks konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
 
 
- Doç. Dr. Mesut ŞİMŞEK
 
Anabilim Dalı: Mekanik Anabilim Dalı
 
Araştırma Alanları: Katı Cisimler Mekaniği, Titreşimler, Doğrusal Olmayan Titreşimler, Hareketli Yük Problemleri, Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeler, Nanomekanik, Yerel Olmayan Elastisite, Mikromekanik, Tarihi Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
 
Görev Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Mekanik Ana Bilim Dalı
 
Daha fazla bilgi için:  http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/msimsek
 
 
“Kompozit malzemeler alanında, Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeden (FDM) imal edilmiş kirişler ve nanomekanik ve mikromekanik konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
 
 
- Doç. Dr. Sinan GEZİCİ
 
Anabilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 
Araştırma Alanları: Sezim ve kestirim kuramı, yer bulma sistemleri, ultra geniş bantlı sistemler, telsiz haberleşme, haberleşme kuramı, sinyal işleme
 
Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
 
 
 
“Sezim ve kestirim kuramı (istatistiksel sinyal işleme) alanında, sezim ve kestirim tekniklerinin telsiz yer bulma ve ultra geniş bantlı sistemler için geliştirilmesi ve uygulanması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
 
 
- Doç. Dr. Çağatay CANDAN
 
Anabilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 
Araştırma Alanları: İşaret İşleme, İstatistiksel İşaret İşleme, Dönüşümler
 
Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
 
Daha fazla bilgi için:  www.eee.metu.edu.tr/~ccandan
 
 
“İşaret işleme alanında, dönüşümler ve istatistiki sinyal işleme konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
 
 
 
Sağlık Bilimleri
 
- Doç. Dr. Hakan PARLAKPINAR
 
Anabilim Dalı: Tıbbi Farmakoloji
 
Araştırma Alanları: Antioksidanlar (melatonin, kafeik asit, aminoguanidin vb), Pinealektomi, Oksidatif stress, İskemi-reperfüzyon hasarı (miyokard, böbrek ve beyin), Subaraknoid kanama modeli, Apoptozis gelişimi, Diabet ve komplikasyonları, Kemoterapotik toksisite ve önlenmesi, Kayısının sağlık alanında kullanımı
 
Görev Yeri: İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Dalı
 
Daha fazla bilgi için:   https://cms.inonu.edu.tr/tr/hparlakpinar
 
 
“Kalp, böbrek ve damar sistemi patolojilerinde iskemi-reperfüzyon ve serbest radikal hasarı ve antioksidan tedaviler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
 
 
- Prof. Dr. Hasan KIRMIZIBEKMEZ
 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
 
Araştırma Alanları: Tıbbi ve aromatik bitkilerden biyoaktif sekonder metabolitlerin (iridoit, feniletanoit glikozitleri, saponinler, flavonoitler, kardiyak glikozitler, fenolik asitler vb) izolasyonu ve yapı tayini
 
Görev Yeri: Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
 
 
 
“Eczacılık-farmakognozi alanında, tıbbı bitkiler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
 
 
Sosyal Bilimler
 
- Doç. Dr. Şaban NAZLIOĞLU
 
Anabilim Dalı: İktisat/Makro iktisat  
 
Araştırma  Alanları:    Uygulamalı  zaman  serisi  ve  panel  veri  ekonometrisi;  makroekonomik modelleme; enerji-tarım piyasaları etkileşimi
 
Görev Yeri: Pamukkale Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü
 
Daha fazla bilgi için:  http://www.pau.edu.tr/snazlioglu
 
 
“Uygulamalı iktisat alanında, finansal gelişme-ekonomik büyüme ve enerji piyasaları-tarım ürünleri piyasaları etkileşimi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
 
 
 
- Doç. Dr. Z. Ayşecan BODUROĞLU
 
Anabilim Dalı: Deneysel/Bilişsel Psikoloji
 
Araştırma Alanları: Görsel ve uzamsal bilginin temsili; kültür ve biliş; üstbiliş
 
Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü
 
 
 
“Bilişsel psikoloji alanında, görsel temsiller, kültür ve biliş ve üstbiliş konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
 
 
- Yrd. Doç. Dr. Kamil Kıvanç KARAMAN
 
Anabilim Dalı: İktisat Tarihi
 
Araştırma Alanları: Siyasi Tarih, İktisat Tarihi, Kurumsal İktisat, Karşılaştırmalı Siyaset
 
Görev Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü
 
 
“Politik iktisat alanında, modern devletlerin oluşumu ve vergi tarihi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.
 
24.07.2015 Kurumsal, Ödüller