Water4All Ortaklığı 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı

-A +A

Avrupa Su Güvenliği Ortaklığı (WATER4ALL) projesi Ufuk Avrupa Programı Küme 6: Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre bileşeni 2021 yılı çağrısı altında desteklenen bir projedir. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen projenin amacı, 2030 yılına kadar su stresinin azaltılması, su kaynaklarının daha iyi korunması ve küresel değişimlere karşı su kaynaklarının uyumunun temin edilmesidir.

 

WATER4ALL Ortaklığı 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı Hakkında Genel Bilgiler:

 1. Çağrıya katılan ülkelerin listesine http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.
 1. Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:
 • Konu 1: Hidroklimatik aşırı olaylara dayanıklılık, adaptasyon ve etki azaltma
 • Konu 2: Su yönetimi için araçlar - hidroklimatik aşırı olaylar bağlamında
 • Konu 3: Hidroklimatik aşırı olaylar ve uluslararası dinamikler bağlamında iyileştirilmiş su yönetimi

Çağrı metnine bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.

 

WATER4ALL Ortaklığı 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı için her bir proje konsorsiyumun, konsorsiyuma dahil olacak olan ortakların arasında çağrıya katılan fonlayıcı kuruluşlardan fon talep etmeye uygun olan, en az üç farklı ülkeden üç farklı bağımsız kuruluşun yer alması şartıyla oluşturulacaktır. Bu koşula ek olarak, konsorsiyumlar, iki farklı AB Üye ülkesi veya Ufuk Avrupa’ya asosiye olan ülkelerden en az iki bağımsız tüzel kişiyi içermelidir. Başvurular iki aşamalıdır.

 

 1. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.
 1. Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.
 1. Ülkemizden başvuracak bir proje; TÜBİTAK tarafından PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 1 Milyon TL ile desteklenebilecektir.
 1. WATER4ALL Çevrimiçi Proje Başvuru web sayfasından (https://water4all2022-submission.mur.gov.it/ ) yapılacak başvurunun son tarihi (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.):  31 Ekim 2022 15:00 (Orta Avrupa Saati).
 1. Çağrıya başvuracak araştırmacıların Ulusal İrtibat Noktası Azmi Serhat YILDIRIM (azmiserhat.yildirim@tubitak.gov.tr) ile başvuruları öncesi irtibata geçmesi önerilmektedir.
 1. Ortak arama için https://water4all2022-submission.mur.gov.it/partnering-offers/  adresi kullanılabilir.

 

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

25.09.2022