Ufuk Avrupa Açılış Etkinliği

-A +A

Ülkemizin, Ufuk Avrupa programına resmen katılımı münasebetiyle TÜBİTAK ev sahipliğinde 21-22 Mart 2022 tarihleri Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği düzenlenecektir. Söz konusu açılış etkinliği, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının ise TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında hayata geçirilecektir.

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Çerçeve Programları, AB’ye üye ve aday olan ülkeler arasında ortak bir bilim-teknoloji politikasının oluşturulması fikriyle ortaya çıkmış olan Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerini desteklemek üzere kurulmuş özel bir fonlama mekanizmasıdır. 2021 yılı itibariyle 2021-2027 dönemini kapsayan 9 Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa olarak adlandırılan programa geçiş yapılmıştır. Söz konusu programa, AB üye ve aday ülkelerin yanı sıra birlik sınırları dışında bulunan diğer ülkeler de Asosiye Ülke statüsüyle dahil olabilmektedir. Ülkemiz ise Programa, Asosiye Ülke unvanı ile 27 Ekim 2021 tarihi itibariyle imzalanan katılım anlaşması ile resmen dâhil olmuştur. Bu bağlamda, TÜBİTAK ise Ufuk Avrupa Programı’nın ulusal koordinasyon görevini üstlenmekte ve bu itibarla Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) paydaşlarını yönlendirmektedir.

Avrupa Komisyonu ve Ülkemizden bakan seviyesinde katılımın beklendiği Açılış Etkinliği kapsamında, Komisyonun önde gelen temsilcileri tarafından Ufuk Avrupa Programı’nın hedefleri ve amaçlarına dair bilgilendirmelerde bulunulacaktır.

Etkinliğin ilk gününe, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk KAYMAKCI, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK ve Avrupa Komisyonu Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komiser Mariya GABRIEL’in katılımları beklenmektedir. Program dahlinde, bir önceki program olan Ufuk 2020’de başarılı olan Türk Paydaşlarımız için bir Ödül Takdim Töreni de düzenlenecektir. İkinci gün kapsamında ise iklim-nötr ve düşük karbon emisyonu hedefleri odağındaki Avrupa Birliği stratejik öncelikleri ve politikaları ile Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) ve Endüstri 5.0 gibi önemli konularda Avrupa Komisyonu ve Türkiye’den önde gelen uzmanların katılımlarıyla paneller tertip edilecektir.

İstanbul Grand Sheraton Ataşehir Otel’de gerçekleştirilecek olan Açılış Etkinliğine, çevrim içi ve fiziki katılım mümkün olmak ile birlikte pandemi şartlarının getirdiği zaruri durum sebebiyle fiziki katılımcı sayısı sınırlı tutulmuştur.

Etkinlik Gündemi için lütfen tıklayınız.

Etkinliğe kayıt için lütfen tıklayınız.

21.03.2022 Kurumsal, Uluslararası