TÜBİTAK’tan Girişim Sermayesi Desteği

-A +A

TÜBİTAK, Kanununda yapılan değişiklikle, teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere çekirdek ve başlangıç finansmanı sağlanabilecek ayrıca yerli ve yabancı Girişim Sermayesi Fonlarına destek verilecek.

TÜBİTAK tarafından Girişim Sermayesi Fonlarına sağlanacak destekle, yenilikçi ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme potansiyeli bulunan KOBİ niteliğindeki şirketlerin erken aşamadaki (çekirdek ve başlangıç aşamaları) finansman ihtiyaçlarının bu fonlar aracılığıyla karşılanması amaçlanıyor. Bu sayede, ülkemizdeki teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye sağlayacak yeni fonların oluşturulması ve bu fonları yönetecek Fon Yöneticilerinin teşvik edilerek girişim sermayesi ekosistemin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yeni destek Programı ile ülkemizdeki KOBİ’lerin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirmesine, Girişim Sermayesi Fonlarının etkinleştirmesine ve kamunun bu süreçlerdeki etkin rolünün artırılmasına katkı sağlanıyor.

Hem yerli hem yabancı yatırımcı fonlara destek

1514 kodlu Girişim Sermayesi Destekleme Programı’na, Türkiye’de ya da yurtdışında faaliyet gösteren Fon Yöneticileri ve Aday Fon Yöneticileri başvurabiliyor. Başvuru sahiplerinden, nihai hedefi Türkiye’de yerleşik teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere yatırım yapmak olan Girişim Sermayesi Fonu oluşturması bekleniyor.  

Girişim Sermayesi Fon büyüklüğünün %20’sine varan oranda hibe destek...

Girişim Sermayesi Fonlarına toplam fon büyüklüğünün %20’sine varan oranda hibe desteği verilecek olan bu program kapsamında,  fon süresi 12 yıl olacak. Bu sürenin 5 yılı yatırım dönemi ve kalan süre de yatırımdan çıkış dönemi olacaktır. TÜBİTAK’ın hibe ettiği tutar ve buna karşılık gelen kâr, (TÜBİTAK Payı), fon tasfiye sürecinde, Fon Yöneticisinin performansına göre, Özel Yatırımcı ve Fon Yöneticisi arasında paylaştırılacak.

Başvurular için:

Başvurular, açılacak olan çağrı dönemlerinde proje şeklinde alınacak ve çağrı duyuruları www.tubitak.gov.tr adresinden duyurulacak. 5 Eylül 2013 tarihinde açılan ilk Çağrı 31 Aralık 2013 tarihinde son bulacak.

Girişim Sermayesi Neden Önemli?

Ekonomide durağanlıktan dinamizme geçilmesi, olası orta gelir tuzağı sarmalından kurtulunması ve sürdürülebilir büyüme için yenilikçi, teknoloji odaklı erken aşama işletmelerin varlığı tartışmasız önem kazanıyor.

  • Girişim sermayesi, erken aşama işletmelerine finansman ve rehberlik sağlayarak bu işletmelerin erken aşamalarında başarısızlığa uğramamalarına, ölüm vadisini geçmelerine ve onların büyüme, ticarileşme ve markalaşmalarına yardımcı oluyor.
  • Bugün küresel marka haline gelmiş teknoloji şirketlerinin hemen hepsi erken dönemlerinde girişim sermayesi desteği alıyor.
  • Birçok ülkede, kamu girişim sermayesinin öneminin farkına varmış olup etkin bir Girişim Sermayesi sektörü oluşturmaya çalışıyor ve sektörün büyümesine katkı sağlama arayışına girişiyor.
  • TÜBİTAK’ın yeni desteğiyle, Fon Yöneticilerinin yönettiği Girişim Sermayesi Fonlarının teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere yaptıkları yatırımların desteklenerek ülkemizdeki Girişim Sermayesi ekosisteminin etkinliğinin artırılması amaçlanıyor.
10.09.2013 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları