TÜBİTAK SAVTAG’tan Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Alanında Yeni Çağrı

-A +A

TÜBİTAK SAVTAG 1007 programı kapsamında muhtelif projelerde kullanılmak üzere aşağıdaki alt sistem ve teknoloji başlıklarında çağrı yayınlanmıştır.

A.Lazer Kaynağı

Lazer Kaynağı ve bununla birlikte aşağıda belirtilen alt birim/bileşenler geliştirilecektir.

1.       Fiber, Birleştirici (combiner), Izgara (bragg cell, ayna)

2.       Fiber lazerin sistem çözümünde kullanılması durumunda aktif ortam (Ho:YAG, Tm:doped, Ho:doped, vb.)

Yukarıda belirlenen bileşenler dışındakiler rafta hazır ticari ürün olarak kullanılabilecektir.

B.Hassas Takip

Hassa takip sistemi ve aşağıda belirtilen alt birim/bileşenler geliştirilecektir.

1.       Tork motoru ve açıölçer (resolver)

2.       Hassas takip algoritma ve yazılımları

3.       MWIR kameraya ait dedektör

Yukarıda belirlenen bileşenler dışındakiler rafta hazır ticari ürün olarak kullanılabilecektir.

C.Diğer Başlıklar

Yukarıda verilen başlıklarda kullanılmak üzere aşağıda belirtilen teknolojiler geliştirilecektir.

Lazer kaynağında kullanılmak üzere;

1.       OPO kristali

2.       Yarı iletken diyot

3.       Akusto-Optik/Elektro-Optik Q-Anahtarı ve modülatörler (elektronik kartlar ve kristaller)

Hassas takip sistemlerinde kullanılmak üzere;

1.       Fiber Optik Dönüölçer, Slip Ring ve ince profile sahip hassas rulman

2.       Kubbe alttaşı ve Kubbe optik kaplama

3.       Hasar eşiği yüksek optik bileşenler (ayna, mercek, faraday izolatör, vb.) ve kaplamalar

Yukarıda verilen (A), (B) ve (C) grubu çağrılara başvuracak kurum/kuruluşlar, üniversiteler ve araştırma merkezleri, Çağrı Belgesi Talep Formunu doldurarak 01 Ağustos 2016 saat 17:00’a kadar TÜBİTAK SAVTAG grubuna elden teslim etmeleri gerekmektedir. TÜBİTAK tarafından uygun bulunan başvurulara, Çağrı Belgeleri elden teslim edilecektir.

Çağrı Belgesini almaya uygun görülen başvurulardan “Tesis Güvenlik Belgesi” (Üniversiteler hariç), “Şahıs Güvenlik Belgesi” ve “Çağrı Belgesi Teslim Tutanağı” talep edilecektir.

Çağrı Dokümanına ilişkin sorularınızı ve görüşlerinizi aşağıdaki İrtibat Noktası ile paylaşabilirsiniz.

 

Serkan TAŞKIN                                                                                                  

Bilimsel Programlar Başuzmanı                                                                    

Tel: 312 - 298 18 85                                                                                        

Fax:312 - 466 39 48                                                                                        

E-posta: serkan.taskin@tubitak.gov.tr         

 

Akın YILMAZ

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı

Tel: 312 - 298 12 97

Fax:312 - 466 39 48

E-posta: yilmaz.akin@tubitak.gov.tr

17.06.2016 Destekler, Kamu, Ulusal Destek Programları