SBEP Ortaklığı 2023 Çok Uluslu Ortak Çağrısı Başvuruya Açıldı

-A +A

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Ortaklığı (SBEP) projesi Ufuk Avrupa Programı Küme 6: Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre bileşeni 2022 yılı çağrısı altında desteklenen bir projedir. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen projenin amacı, 2030 yılına kadar deniz ve denizcilik alanında iklim-nötr, sürdürülebilir, üretken ve rekabetçi bir mavi ekonomi için gereken dönüşümün desteklenmesidir.

 

SBEP Ortaklığı 2023 Çok Uluslu Ortak Çağrısı Hakkında Genel Bilgiler:

 

 1. Çağrıya katılan ülkelerin listesine https://www.bluepartnership.eu/#call adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.
 2. Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:
 • Bölgesel düzeyde deniz kullanımlarının planlanması ve yönetilmesi
 • Mavi ekonomiyi desteklemek amacıyla açık denizde çok kullanımlı altyapıların geliştirilmesi
 • İklim-nötr, çevresel açıdan sürdürülebilir ve kaynakları verimli kullanan mavi gıda ve yem
 • Mavi Gıda üretiminin yeşil dönüşümü
 • Atlantik Okyanusunda ve AB deniz havzası ölçeğinde Okyanus Dijital İkizleri (DTOs) kullanım senaryolarının test edilmesi

 

Çağrı metnine bağlantı üzerindeki “Call Documents” listesinde yer alan “Call Text” aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

 

SBEP Ortaklığı 2023 Çok Uluslu Ortak Çağrısı için her bir proje konsorsiyumun, konsorsiyuma dâhil olacak ortakların arasında çağrıya katılan fonlayıcı kuruluşlardan fon talep etmeye uygun olan, en az üç farklı ülkeden üç farklı bağımsız kuruluşun yer alması ve en az üç farklı fonlayıcı kuruluş tarafından fonlanması şartıyla oluşturulacaktır. Fonlayıcı listesinde yer almayan ülkelerden katılım sağlamak isteyen ortakların kendilerini finanse etmeleri beklenmektedir. Başvurular iki aşamalıdır.

 

 1. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.
 2. Proje süresi 36 aydır.
 3. Ülkemizden başvuracak bir proje; TÜBİTAK tarafından PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 2.5 Milyon TL ile desteklenebilecektir.
 4. SBEP Çevrimiçi Proje Başvuru web sayfasından (https://proposals.etag.ee/sustainable-blue/) yapılacak başvurunun son tarihi (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.): 14 Nisan 2023 15:00 (Orta Avrupa Saati).
 5. Çağrıya başvuracak araştırmacıların Ulusal İrtibat Noktası Çağla AKAT KÖSE (sbep@tubitak.gov.tr) ile başvuruları öncesi irtibata geçmesi önerilmektedir.
 6. Ortak arama için https://proposals.etag.ee/sustainable-blue/2023/partner-search adresi kullanılabilir.

 

 

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

15.02.2023 Kurumsal, Uluslararası