Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı, TÜBİTAK Tarafından Yürütülecektir

-A +A

Sanayi Tezleri (San-Tez) programı; “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yürütülen Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile Sanayi Tezleri (San-Tez) Programının Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Yürütülmesine İlişkin Protokol” uyarınca Kurumumuza devredilmiştir. Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı kapsamında;

  1. Daha önce, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) tarafından 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak hazırlanan ve 27/02/2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülen San-Tez programı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  tarafından yürütülecektir.
  1. Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun bulunarak proje destek sözleşmesi imzalanan ve TÜBİTAK’a devredilen San-Tez projeleri, TÜBİTAK tarafından 27/02/2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde izlenecek ve sonuçlandıracaktır.
  1. San-Tez programının ödemeleri TÜBİTAK tarafından yapılacaktır. Bu nedenle, proje ortağı firmaların, mevzuat ve sözleşme gereği katkı paylarını yatırmaları gerekmektedir.
  1. San-Tez programı kapsamındaki ödemeler TÜBİTAK tarafından Mart 2017 içerisinde yapılmaya çalışılacaktır. Firma katkı payları yatırılan dönemlere ait ödemeler toplu olarak yapılacaktır.
  1.  “Gerçekleşme Raporu”, “Proje Sonuç Raporu” v.b. raporlar yürütücü kuruluşlar tarafından TÜBİTAK Başkanlığı’na gönderilecektir. İlgili raporlar TÜBİTAK tarafından incelendikten ve uygun bulunduktan sonra, izleyicilere değerlendirme için TÜBİTAK tarafından iletilecektir.
  1.  San-Tez programı izleyicileri TÜBİTAK tarafından bildirim yapılmadan izleme işlemi yapmayacaktır. İzleyici ücretleri TÜBİTAK mevzuatına göre (izleyici ücreti ve ekonomi sınıfı ulaşım gider) ödenecektir.
  1.  San-Tez projesi için süre uzatımı, bütçe, personel vb. değişiklik talepleri olması halinde, bu talepler mevzuata uygun olarak TÜBİTAK’a iletilecektir. Bu tür talepler TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır.
  1.  TÜBİTAK, 278 sayılı Kanun kapsamında San-Tez destek programının mevzuatını oluşturacak, bundan sonraki başvurular TÜBİTAK tarafından alınacak ve  söz konusu programın tüm süreçleri TÜBİTAK tarafında yürütülecektir.
  1. San-Tez programı kapsamında her türlü bildirim ve yazışmalar TÜBİTAK ((TÜBİTAK-TEYDEB Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere/ANKARA) ile yapılacaktır.

 

San-Tez programı kapsamında desteklenen projelerin faaliyetlerinin yukarıda yer alan hususlar dikkate alınarak mevzuata uygun olarak yürütülmesi üniversite/kurum/kuruluşların sorumluluğundadır.

02.03.2017 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları