Key Digital Technologies (KDT) 2021 Çağrısı Açıldı!

-A +A

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen bir ortak girişim olan Anahtar Dijital Teknolojiler (Key Digital Technologies - KDT) Ortak Girişimi’nin 2021 yılı çağrısı açılmıştır. KDT Ortak Girişimi, Avrupa'yı elektronikte teknoloji geliştirmenin ön saflarında tutmak amacıyla 2014 yılında kurulan Elektronik Bileşenler ve Sistemler için Avrupa’nın Liderliği (Electronic Components and Systems for European Leadership - ECSEL) Ortak Girişimi’nin devamı niteliğindedir.

 

Çağrı Kapsamı:

KDT Ortak Girişimi 2021 yılı çağrısı kapsamında aşağıda belirtilen 14 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir:

 1. Proses teknolojisi, ekipman, malzeme ve imalat
 2. Bileşenler, modüller ve sistem entegrasyonu
 3. Gömülü yazılım ve ötesi
 4. Sistemler Sistemi (SoS)
 5. Yapay zeka, uç bilgi işlem ve gelişmiş kontrol
 6. Bağlanırlık
 7. Mimari ve tasarım: yöntemler ve araçlar
 8. Kalite, güvenilirlik ve siber güvenlik
 9. Ulaşım
 10. Enerji
 11. Dijital Endüstri
 12. Sağlık ve refah
 13. Tarımsal gıda ve doğal kaynaklar
 14. Dijital Toplum

 

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun en az 3 farklı ülkeden 3 farklı kurumdan oluşması gerekmektedir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Uluslararası çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzlarına ulaşmak ve “Fonlama ve İhale Portalı” üzerinden uluslararası proje başvurusu yapabilmek için https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2021-0 sayfası incelenmelidir.

 

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ulusal başvuru kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Çağrı Takvimi

Uluslararası proje önerilerin “Funding and Tenders Portal” üzerinden sunulması için son tarih

27.04.2022 (17:00, Brüksel saati)

TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden yapılacak ulusal ön başvurunun onaylanması için son tarih

11.05.2022 (17:30 Türkiye saati)

TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden yapılacak ulusal ön başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

18.05.2022 (17:30 Türkiye saati)

 

İlgili Kişiler:
Uluslararası Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:
Dr. Özlem GEZİCİ KOÇ /  Hasan Burak TİFTİK / Erencan BAL
UİDB – AB Çerçeve Programları Müdürlüğü
E-posta: ncpdis@tubitak.gov.tr

Ulusal Başvuru Koşulları ve 1071 Programı hakkında bilgi için:
Dr. Mahmut ÖZER
ARDEB Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
E-posta: mahmut.ozer@tubitak.gov.tr

22.01.2022 Kurumsal, Uluslararası