GEOTHERMICA ve EN SGplusRegSys (JPP SES) 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

-A +A

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Era-Net Cofund projeleri olan GEOTHERMICA (ERA NET Cofund Geothermal) ve EN SGplusRegSys (A European joint programming initiative to develop integrated, regional, smart energy systems enabling regions and local communities to realize their high sustainable energy ambitions) projelerinin 2021 yılı ortak çağrısı açılmıştır.

GEOTHERMICA ve EN SGplusRegSys (JPP SES) 2021 ortak çağrısında araştırma, geliştirme, demonstrasyon ve yenilik yoluyla iklim-nötr ısıtma ve soğutma çözümlerine geçişin hızlandırılması amaçlanmakta ve bu geçişe etkisi olacak projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

GEOTHERMICA ve EN SGplusRegSys (JPP SES) 2021 çağrısı kapsamında projelerin aşağıdaki konuları hedeflemesi beklenmektedir:

  • Yeraltı iklim-nötr sıcak ve soğuk kaynaklar: Sığ ve derin yer altı kaynaklarından elde edilen jeotermal enerji
  • Yerüstü sıcak ve soğuk kaynaklar: Termal güneş kaynakları, yerel ve bölgesel atık kaynaklar, ısıl enerji amaçlı yoğunlaştırılmış güneş teknolojileri, ortam ısısı, yüzey suları vb.
  • Isıl depolama: Yüksek ölçekte mevsimsel yeraltı ısıl depolaması, küçük ölçekli saat-gün ısıl depolama, arz talep dengesi gözeten akıllı sistemler vb.
  • Isıtma ve/veya soğutma şebekeleri, dönüşüm ve entegrasyon: Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu, ısı pompaları, akıllı entegrasyon vb.
  • Son kullanıcı sistemleri: Ev ve bina gibi son kullanıcı sistemlerindeki dağıtım sistemleri

Bu çağrı sonucunda ortaya çıkan projelerin önemli bir bölümünün bölgesel ısıtma ve/veya soğutma sistemlerine odaklanması beklenmekle birlikte, bu durum çağrı metninde belirtilen konu/kapsamlara uygun olmak kaydıyla farklı kapsamlara sahip projeleri ve endüstriyel ısıtma ve soğutma yeniliği konusundaki projeleri engellememektedir.

Her bir proje konsorsiyumunun, çağrıya katılan en az iki farklı ülkeden en az üç uygun kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir. Her bir proje konsorsiyumunun, ilgili fonlama kuruluşlarının ulusal kurallarını karşılaması beklenmektedir.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metni ve uluslararası başvuru sistemine ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız:

http://www.geothermica.eu/joint-call-2021/

https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/Regsys_Calls/Joint_Call_2021

TÜBİTAK’ın ilgili çağrı ulusal başvuru koşulları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/ek2-geothermica-en_sgplusregsys-jpp_ses-2021-ortak-cagrisi-surec_-dokumani.pdf

Çağrı Takvimi:

İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için ilk aşama başvuru tarihleri aşağıda yer almaktadır.  Detaylı çağrı takvimi için çağrı metni ve ulusal başvuru koşulları incelenmelidir.

1. aşama uluslararası başvuru için son tarih: 04.10.2021 (15:00 UTC, Reykjavik İzlanda)

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih: 11.10.2021

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih: 11.10.2021

Çağrı İrtibat Kişileri:

Uluslararası Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:

Dr. Muzaffer Kaan KARAÖZ
E-mail: kaan.karaoz@tubitak.gov.tr
Tel.: 0312 298 9466

Önder ZOR
E-mail: onder.zor@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 9456

Ulusal Başvuru Koşulları ve 1071 Programı hakkında bilgi için:

Dr. Kamil Öncü ŞEN
ARDEB Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
E-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 18 09

23.06.2021